Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja agregatów karotenoidów w błonach – badania metodą RROA

Grafika prezentująca porównanie widma rezonansowej Ramanowskiej Aktywności Optycznej i widma bez tej aktywności oraz odpowiadający im układ cząsteczek karotenoidów w liposomach.W czasopiśmie Small ukazała się publikacja będąca efektem współpracy dr hab. Agnieszki Kaczor, prof. UJ z Grupy Spektroskopii Chiralooptycznej, dr. Grzegorza Zająca, dr. hab. Pawła Wydro, prof. UJ i współpracowników, zatytułowana “Organization of Carotenoid Aggregates in Membranes Studied Selectively using Resonance Raman Optical Activity”.

W pracy opisane jest zastosowanie metody rezonansowej Ramanowskiej Aktywności Optycznej (RROA) do analizy organizacji karotenoidów w liposomach. Zademonstrowano, iż technika RROA dostarcza selektywnych informacji o agregatach karotenoidów na tle monomerów. Eksperymentalne widma RROA, wsparte obliczeniami metodami dynamiki molekularnej i kwantowo-chemicznymi, zawierają bogate dane o organizacji cząsteczek karotenoidów w utworzonych agregatach, ich orientacji w liposomach i stabilności. W szczególności stwierdzono, iż wygięcie łańcucha polienowego stanowi istotną cechę J-agregatów α-karotenu, który wykazuje zwiększoną swobodę orientacyjną i stabilność wewnątrz liposomów w porównaniu do H-agregatów bardziej polarnych ksantofilii (zeaksantyny i fukoksantyny). Opublikowane badania otwierają nowe perspektywy wykorzystania techniki RROA jako narzędzia w badaniach związków aktywnych w błonach komórkowych.

Badania wykonano przy wsparciu środków pochodzących z projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS19 (projekt nr 2020/37/B/ST4/01168).

Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Small wynosi 200 (Impact Factor = 13,3).

Small, 2024, 2306707

Obraz pierwszej strony artykułu zawierający tytuł pracy, autorów oraz treść abstraktu.