Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jednoatomowe metaliczne fotokatalizatory do aerobowej degradacji zanieczyszczeń

W czasopiśmie Advanced Science (Wiley) opublikowany został artykuł pt. “Enhancing Photocatalysis: Understanding the Mechanistic Diversity in Photocatalysts Modified with Single-Atom Catalytic Sites”. Opisane badania zostały przeprowadzone przez dra hab. Krzysztofa Kruczałę prof. UJ z Zespołu Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego Wydziału Chemii UJ w ramach współpracy z Uniwersytetem Ruhry w Bochum (S. Neubert, P. Jánošíková), Izraelskim Instytutem Technicznym Technion (K. Dhaka, M. Caspary Toroker), Uniwersytetem w Ulm (D. Mitoraj, C. Adler, R. Beranek, J. Biskupek, U. Kaiser), Uniwersytetem w Oviedo (I. Krivtsov), Instytutem Badawczym DECHEMA (J. Patzsch, J. Bloh) oraz Politechniką Swinburne (R. K. Hocking). W artykule zaprezentowano nowatorskie, wysokoaktywne jednoatomowe (Single Atom Catalysts - SAC) metaliczne fotokatalizatory na bazie anatazu (α-TiO2) do aerobowej degradacji zanieczyszczeń. W szczególności opisane odkrycia pokazują, że SAC oparte na tanich metalach przejściowych (takich jak miedź, żelazo, wanad) umożliwiają istotne zwiększenie szybkości procesu fotokatalizy. Najbardziej aktywny α-TiO2 modyfikowany jonami wanadylowymi przewyższa najnowocześniejsze wzorcowe fotokatalizatory, takie jak platynowany TiO2 i komercyjny P25. Wyniki badań spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), w szczególności eksperymenty in situ i obliczenia teoretyczne pokazują, że mechanizm zwiększania aktywności różni się znacząco w przypadku najskuteczniejszych fotokatalizatorów SAC modyfikowanych jonami wanadylowymi lub miedziowymi, szczególnie pod względem szybkości katalitycznej redukcji O2. Artykuł dostarcza cennych informacji na temat różnorodności mechanizmów reakcji przebiegających na SAC i identyfikuje podstawowe wytyczne do projektowania fotokatalizatorów o wysokiej wydajności.

Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Advanced Science wynosi 200 (Impact Factor czasopisma 15,1).

Adv. Sci. 2023, 2303571