Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przełomowy krok w poszukiwaniu związków do zastosowania w immunochemicznej terapii przeciwnowotworowej

W prestiżowym periodyku naukowym Molecular Cancer (Impact Factor 37,3; czasopismo znajduje się na liście Top 100 periodyków naukowych na świecie w 2023) ukazał się artykuł pt.”Structural and biological characterization of pAC65, a macrocyclic peptide that blocks PD-L1 with equivalent potency to the FDA-approved antibodies”. Publikacja przygotowana została przez Zespół Chemii Bioorganicznej i Medycznej Wydziału Chemii UJ pod kierownictwem dr Katarzyny Magiery-Mularz we współpracy z naukowcami z Katedry Chemii Bioorganicznej Politechniki Wrocławskiej, Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ oraz Zakładu Immunologii Klinicznej CM UJ.

Immunoterapia raka to innowacyjna strategia leczenia nowotworów polegająca na odblokowaniu u pacjenta naturalnych mechanizmów obrony przeciwnowotworowej. Za postępy w badaniach nad terapiami wykorzystującymi białka immunologicznych punktów kontrolnych w 2018 roku została przyznana Nagroda Nobla z obszaru medycyny i fizjologii. W swojej publikacji zespół z Wydziału Chemii UJ opisał makrocykliczny peptyd hamujący kluczowy dla rozwoju raka szlak PD-1/PD-L1 (programowanej śmierci komórkowej) oraz zaprezentował uzyskane w toku badań informacje o sposobie jego oddziaływania z białkiem PD-L1. Opisany peptyd makrocykliczny stanowi przełomowy krok w poszukiwaniach skutecznych inhibitorów PD-1/PD-L1, charakteryzując się siłą wiązania porównywalną do stosowanych w praktyce klinicznej przeciwciał monoklonalnych, jednak o korzystnym profilu bezpieczeństwa i farmakokinetyki. Dodatkowo, peptyd ten również zakłóca tworzenie innego kompleksu CD80/PD-L1. Ta podwójna zdolność czyni go obiecującym kandydatem do zastosowania w terapii przeciwnowotworowej. Artykuł dostępny jest w formacie open access. Koszty opublikowania w formule otwartego formatu zostały sfinansowane ze środków Wydziału Chemii w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Molecular Cancer wynosi 140 (Impact Factor = 37,3).

Mol Cancer 22, 150 (2023)