Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant NCN POLONEZ BIS na badania nad opracowaniem wolframowych fotoanod do rozkładu wody

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzeciego i ostatniego już konkursu POLONEZ BIS na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy do polskich jednostek badawczych. Celem konkursu jest wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

W rozstrzygniętym właśnie konkursie programu POLONEZ BIS złożono w sumie 230 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej 47 projektów zostało zakwalifikowanych do finansowania. Miło nam poinformować, że finansowanie uzyskał projekt, który realizowany będzie na Wydziale Chemii UJ w Zespole Elektrochemii pod opieką naukową prof. dr hab. Grzegorza Sulki. Badania pn. Opracowanie skalowalnych fotoładowalnych fotoanod tlenku wolframu / wolframu z heterozłączowymi fotodami z odwracalnym magazynowaniem elektronów do słonecznego rozszczepiania wody nawet w nocy realizować będzie pani Piyali Chatterjee z Narodowego Instytutu Technologicznego w Durgapur w Indiach (National Institute of Technology Durgapur). Kwota przyznanych środków na realizację projektu to 1 208 995 złotych.

Serdecznie gratulujemy laureatce i opiekunowi projektu!

Pełna lista rankingowa programu POLONEZ BIS 3 dostępna jest na stronie NCN.