Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd osiągnięć w badaniach wielowarstwowych folii polielektrolitowych i mikrokapsuł reagujących na bodźce

W czasopiśmie Advances in Colloids and Interface Science opublikowany został przeglądowy artykuł naukowy pt. Stimuli-responsive polyelectrolyte multilayer films and microcapsules, którego autorami są członkowie Zespołu Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Wydziału Chemii UJ: dr Karolina Chojnacka-Górka (była doktorantka w Zespole) oraz prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny. Publikacja powstała we współpracy z dr hab. Martą Kolasińską-Sojką oraz dr. Tomaszem Krukiem (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN). W pracy dokonano przeglądu osiągnięć związanych z tworzeniem, określaniem struktury i właściwości wielowarstwowych polielektrolitowych filmów i kapsuł reagujących na różne bodźce fizyczne, chemiczne i biologiczne. Pokazano i omówiono ich zastosowania jako np. mikronośniki leków, podłoża do kontrolowanego wzrostu komórek, powłoki zwiększające adhezję, czy samonaprawiające się systemy antykorozyjne. Przedstawiono wpływ różnych bodźców na integralność, przepuszczalność błon lub otoczki kapsuł wraz z powiązanymi zastosowaniami w biomedycynie do kontrolowanego uwalniania leków, a także w biotechnologii i przemysłowych powłokach ochronnych. Publikacja dostępna jest w formacie open access.

Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Advances in Colloids and Interface Science wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 15.19).

Advances in Colloid and Interface Science 310 (2022) 102773