Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant MINIATURA 6 dla dr. Krzysztofa Brzozowskiego

Narodowe Centrum Nauki opublikowało 5. listę rankingową konkursu MINIATURA 6. W tej edycji dofinansowanie otrzymało 4 naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród laureatów znalazł dr Krzysztof Brzozowski z Zespołu Obrazowania Ramanowskiego Wydziału Chemii UJ, który realizować będzie projekt pn. Barwnikowo wzmocniona mikroskopia stymulowanego rozpraszania Ramana. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 49 500 zł.

Konkurs MINIATURA ma na celu wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 złotych na okres 12 miesięcy, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych. Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru. Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę.

Serdecznie gratulujemy!

Lista rankingowa nr 5 w konkursie Miniatura 6 jest dostępna na stronie NCN.