Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zastosowanie nowoczesnych metod spektroskopii i mikroskopii ramanowskiej w badaniach tkanki tłuszczowej

W czasopiśmie Progress in Lipid Research opublikowana została przeglądowa praca pn. Raman studies of the adipose tissue: current state-of-art and future perspectives in diagnostics, której autorami są dr Krzysztof Czamara, Zuzanna Majka, Ewa Stanek, Natalia Hachlica i dr hab. Agnieszka Kaczor, prof. UJ z Grupy Spektroskopii Chiralooptycznej.

W publikacji omówione zostały potencjalne zastosowania nowoczesnych metod spektroskopii i mikroskopii ramanowskiej jako technik analitycznych do badania tkanki tłuszczowej w aspekcie badań biomedycznych i klinicznych. Autorzy porównali konwencjonalne metody analityczne i nowoczesne techniki oparte na spektroskopii ramanowskiej wykorzystywane do identyfikacji i oceny ilościowej tkanki tłuszczowej. Omawiana praca w sposób krytyczny i kompleksowy analizuje przydatność metod ramanowskich w badaniach tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w badaniach okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej (PVAT). Ideą autorów jest popularyzacja nowoczesnych technik ramanowskich jako interesującej alternatywy dla metod biologii molekularnej w badaniach tkanki tłuszczowej. Artykuł dostępny jest w formacie open access.

Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Progress in Lipid Research wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 14.673).

Progress in Lipid Research 87 (2022) 101183