Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dicyjanożelaziany jako metaloligandy do dysprozowych nanomagnesów

W czasopiśmie Chemical Communications opublikowany został oryginalny artykuł naukowy autorstwa członków Grupy Wielofunkcyjnych Materiałów Luminescencyjnych (mgr Michał Liberka, mgr Mikołaj Żychowicz, dr hab. Szymon Chorąży, prof. UJ) oraz pana Wiktora Żychowicza, wykonawcy w projekcie badawczym NCN kierowanym przez dr hab. Szymona Chorążego. W artykule zatytułowanym „Neutral dicyanidoferrate(II) metalloligands for the rational design of dysprosium(III) single-molecule magnets” autorzy pokazują nową ścieżkę syntezy w kierunku racjonalnie projektowanych nanomagnesów molekularnych opartych na silnie anizotropowych kompleksach dysprozu(III). Unikalne podejście zaprezentowane przez autorów polega na wykorzystaniu rzadko stosowanych, obojętnych, a jednocześnie diamagnetycznych kompleksów żelaza(II) koordynujących dwa ligandy cyjanowe w konfiguracji cis oraz dwa klasyczne dwukleszczowe ligandy diiminowe (2,2’-bipyrydyna lub 1,10-fenantrolina). Kompleksy te służą jako nietrywialne metaloligandy dla jonów dysprozu, co prowadzi do konstrukcji sztywnego szkieletu koordynacyjnego – łańcuchów koordynacyjnych z mostkami cyjanowymi, zbudowanych z połączonych wierzchołkami kwadratów {Dy2Fe2}. W łańcuchach tych cztery ligandy cyjanowe efektywnie blokują płaszczyznę ekwatorialną kompleksów dysprozu, co otwiera ścieżkę do wzmocnienia anizotropii magnetycznej jonów metali 4f poprzez wprowadzenie dodatkowych ligandów, aromatycznych N-tlenków, na labilne pozycje aksjalne kompleksu. Otrzymane w ten sposób dysprozowe nanomagnesy molekularne zostały szczegółowo przebadane metodami eksperymentalnymi oraz teoretycznymi (ab initio). Szczególnie precyzyjnie przeanalizowano skomplikowaną kombinację procesów relaksacji magnetycznej, co było możliwe dzięki zastosowaniu specjalnie stworzonego programu relACs, którego autorami są Mikołaj Żychowicz i Wiktor Żychowicz (więcej na temat programu relACs można znaleźć na stronie: http://www.multilumimater.pl/relacs). Pokazane przez autorów podejście do konstrukcji nanomagnesów lantanowców z wykorzystaniem policyjanowych metaloligandów otwiera dalsze perspektywy funkcjonalizowania takich materiałów magnetycznych w kierunku efektów luminescencyjnych i chiro-optycznych poprzez odpowiedni dobór centrum metalicznego bloku d oraz modyfikację liganda diiminowego, co będzie przedmiotem przyszłych badań w grupie dr hab. Szymona Chorążego. Publikacja jest dostępna w formacie open access. Towarzyszy jej prezentacja graficzna w formie okładki.

Autorom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do lektury!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Chemical Communications wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 6.222).

Chem. Commun. 2022, 58, 6381–6384