Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktywność surfaktantu płucnego monitorowana metodami dynamiki molekularnej

Na łamach prestiżowego czasopisma Advances in Colloid and Interface Science ukazała się praca pt. "The lung surfactant activity probed with molecular dynamics simulations" podsumowująca badania dotyczące surfaktantu płucnego. Badania te są prowadzone od wielu lat na Wydziale Chemii UJ w Zespołach: Termodynamiki i Dynamiki Reakcji Chemicznych (dr Anna Stachowicz-Kuśnierz, prof. dr hab. Jacek Korchowiec) i Fizykochemii Powierzchni (grupa dr hab. Beaty Korchowiec, prof. UJ). Część prezentowanych badań została wykonana we współpracy z partnerem z Uniwersytetu Lotaryńskiego (prof. Ewa Rogalska). Modele surfaktantu płucnego badano teoretycznie przy użyciu symulacji dynamiki molekularnej oraz eksperymentalnie za pomocą techniki filmów Langmuira.

Surfaktant płucny jest mieszaniną lipidów i białek pokrywającą wewnętrzną powierzchnię pęcherzyków płucnych. W trakcie cyklu oddechowego monowarstwa surfaktantu płucnego podlega dynamicznym zmianom: ekspansji/kompresji, wymianie lipidów z rezerwuarem, etc. Wymiana gazów (O2/CO2) zachodząca poprzez powierzchnię międzyfazową może być zakłócona przez substancje obce obecne w atmosferze. W artykule przedstawiono jak obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (np. benzo[a]pyren), dioksyn i czynników utleniających (ozon) zaburza funkcjonowanie surfaktantu płucnego. Wymienione związki chemiczne zmieniają obraz przemian fazowych a tym samym prowadzą do różnorodnych schorzeń. Zrozumienie procesów zachodzących w surfaktancie płucnym jest istotne w terapii niewydolności oddechowej i w projektowaniu jego syntetycznych zamienników. Artykuł dostępny jest w formacie open access.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Advances in Colloid and Interface Science wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 12.984).

 

Autorom serdecznie gratulujemy!

Adv Colloid Interface Sci 304 (2022) 102659