Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty NCN dla zagranicznych naukowców na badania w obszarze elektrochemii

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki pierwszego konkursu POLONEZ BIS 1 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy do polskich jednostek badawczych. Celem konkursu jest wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Miło nam poinformować, że do finansowania zakwalifikowano dwa projekty, które realizowane będą na Wydziale Chemii UJ w Zespole Elektrochemii pod opieką naukową prof. dr hab. Grzegorza Sulki. Projekt pn. Korelacja między aktywnością katalizatora tlenowego a stabilizacją elektrod w środowisku kwasowym: Podejście do projektowania niskokosztowych ogniw paliwowych PEM i elektrolizerów wodnych realizować będzie dr Biswaranjan Das Mohapatra z Wydziału Chemii Uniwersytetu Ravenshaw w Indiach. Kwota przyznanych środków na realizację projektu to 1 133 089 złotych. Drugim naukowcem, który prowadzić będzie badania w ramach grantu POLONEZ BIS, jest pochodzący z Pakistanu dr Nabi Ullah. Dr Ullah stopień doktora chemii uzyskał na Uniwersytecie Jiangsu w Chinach. Naukowiec dzięki otrzymanemu finansowaniu w wysokości 1 132 601 złotych realizować będzie projekt badawczy pt. Wielometaliczne nanocząstki chalkogenkowe na bazie selenków metali jako elektrokatalizatory do rozkładu wody.

Serdecznie gratulujemy laureatom i opiekunowi obu projektów!