Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty NCN OPUS i SONATA dla pracowników Wydziału

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 22 i SONATA 17.

Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów jest skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery naukowej kierownika projektu, posiadanego stopnia naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań. W ramach 22. edycji konkursu finansowanie uzyskały cztery projekty naukowców Wydziału Chemii UJ:

Konkurs SONATA skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W siedemnastej edycji programu na liście projektów wskazanych do finansowania znalazły się 4 projekty, które realizowane będą na Wydziale Chemii UJ:

 

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursów!