Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stabilizacja aromatyczna klastra Ge244– – Nature Communications

Na łamach prestiżowego czasopisma Nature Communications ukazała się praca pt. "Symmetry collapse due to the presence of multiple local aromaticity in Ge244−", której współautorem jest dr hab. Dariusz Szczepanik z Zespołu Termodynamiki i Dynamiki Reakcji Chemicznych Wydziału Chemii UJ. Artykuł powstał we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Stanowego Utah (USA), Uniwersytetu w Akronie (USA), Uniwersytetu Nankai (Chiny) i Autonomicznego Uniwersytetu Chile (Chile).

Badacze otrzymali i zbadali metodami eksperymentalnymi i numerycznymi klaster półmetaliczny Ge244−, charakteryzujący się nietypową budową i właściwościami. Aby zrozumieć naturę wiązań chemicznych i poznać rezonansową strukturę elektronową odpowiedzialną za wyjątkową termodynamiczną stabilność klastra Ge244−, naukowcy wykorzystali m.in. oryginalną metodę Gęstości Elektronowej Wiązań Zdelokalizowanych, opracowaną przez dra hab. Dariusza Szczepanika. Obliczenia kwantowo-chemiczne pokazały, że otrzymany klaster zawdzięcza swe właściwości efektowi stabilizacji aromatycznej działającemu niezależnie w trzech fragmentach klastra. Otrzymane wyniki pozwalają zrozumieć, dlaczego niektóre klastry półmetaliczne – w odróżnieniu od swoich węglowych odpowiedników, jak np. sferyczne fulereny – wykazują tendencję do tworzenia struktur geometrycznych o niższej symetrii, w których poszczególne atomy pierwiastka mogą dramatycznie różnić się między sobą stopniem hybrydyzacji orbitali atomowych, a w konsekwencji również stopniem delokalizacji elektronowej.

Badania nad strukturą i właściwościami Ge244− zostały w części sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu Sonata Bis 11 "Entropowo-informacyjne źródła aromatyczności chemicznej: teoria i zastosowania" (nr umowy 2021/42/E/ST4/00332), kierowanego przez dra hab. Dariusza Szczepanika. Artykuł dostępny jest w formacie open access.

Serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Nature Communications wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 14.919).

Nat. Commun. 13, 2149 (2022)