Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nature Communications – metaloorganiczny nanomagnes kwantowy ErRe3

Na łamach prestiżowego czasopisma Nature Communications ukazała się praca pt. An Intermetallic Molecular Nanomagnet with the Lanthanide Coordinated Only by Transition Metals opublikowana przez dra hab. Dawida Pinkowicza, prof. UJ, mgr. Michała Magotta i Marię Brzozowską z Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych Wydziału Chemii UJ. Artykuł powstał we współpracy z dr hab. Stanisławem Baranem z Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego WFAIS UJ oraz dr Veacheslavem Vieru z Wydziału Nauki i Inżynierii Uniwersytetu w Maastricht.

Zespół badawczy pod kierunkiem profesora Dawida Pinkowicza otrzymał unikalną cząsteczkę [ErIII(ReICp2)3] (ErRe3) będącą metaloorganicznym nanomagnesem kwantowym, w którym centralny jon erbu(III), należący do metali ziem rzadkich, tworzy wiązania chemiczne wyłącznie z trzema bardzo ciężkimi jonami metalu przejściowego – renu(I). Tego typu egzotyczne połączenie międzymetaliczne oraz nietypowa geometria trójkąta równobocznego, zainspirowana strukturą komercyjnego magnesu samarowego SmCo5, przekłada się na unikalne właściwości magnetyczne. ErRe3 jest cząsteczką, która zachowuje się jak mikroskopijny, jedno-domenowy magnes – nanomagnes!

Badania nad nanomagnesem ErRe3 zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu Sonata Bis 6 "Nanomagnesy kwantowe oparte na kompleksach metali o nietypowej geometrii i z użyciem nowych, nietypowych ligandów" (nr umowy 2016/22/E/ST5/00055). Artykuł dostępny jest w formacie open access. Publikacja artykułu w trybie otwartego dostępu została sfinansowana ze środków Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wszystkim autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Nature Communications wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 14.919).

Nat.Commun. 13, 2014 (2022)