Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwszy chemik z UJ z grantem ERC - projekt LUMIFIELD dr. hab. Szymona Chorążego

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) ogłosiła wyniki konkursu Starting Grants 2021. Starting Grant mogą otrzymać naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie, na projekt trwający do 5 lat. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1,5 mln euro. Na opublikowanej liście zdobywców tegorocznych grantów znalazło się 397 naukowców z 22 europejskich krajów, którym przyznano na badania łącznie 619 milionów euro. Spośród ośmiu grantów, które zrealizowane zostaną w polskich ośrodkach badawczych, dwa projekty kierowane będą przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z radością i dumą informujemy, że wśród nagrodzonych badaczy znalazł się dr hab. Szymon Chorąży z Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych Zakładu Chemii Nieorganicznej UJ.

Granty ERC stwarzają naukowcom warunki do realizacji twórczych i nowatorskich projektów naukowych. Europejska Rada ds. Badań Naukowych nie definiuje tematyki badań. Naukowcy mogą więc składać wnioski ze wszystkich dziedzin wiedzy. Badacze mają również swobodę tworzenia zespołu naukowego oraz wyboru instytucji, w której projekt będzie realizowany. Lider projektu ma zagwarantowaną niezależność naukową. To on decyduje o sprawach merytorycznych i finansowych związanych z projektem.

Projekt LUMIFIELD dra hab. Szymona Chorążego będzie dotyczył poszukiwania ścieżek syntetycznych w kierunku nowej generacji funkcjonalnych materiałów molekularnych, których właściwości optyczne, w tym fotoluminescencja oraz kołowo spolaryzowana luminescencja, będą przełączane za pomocą szeregu bodźców fizycznych. Materiały takie będą mogły być wykorzystane jako zaawansowane pamięci optyczne o imponującej gęstości zapisu informacji.

- Celem mojego projektu jest przekroczenie obecnych limitów istniejących dla wielofunkcyjnych materiałów opartych na jednorodnych fazach stałych, w tym ograniczonej ilości efektów fizycznych, które można wbudować w jednolite ciało stałe oraz limitowanej liczby zjawisk wynikających ze sprzężenia wprowadzanych właściwości fizycznych, reprezentowanych przez różnorodność bodźców zewnętrznych sterujących stanem fizycznym danego materiału. LUMIFIELD ma też na celu sformułowanie generalnych zasad efektywnego sterowania efektami luminescencyjnymi za pomocą bodźców zewnętrznych w materiałach opartych na kompleksach metali. Pozwoli również na uformowanie wysoko wykwalifikowanej grupy badawczej pracującej w tematyce chemii nowych materiałów - wyjaśnia kierownik projektu LUMIFIELD dr hab. Szymon Chorąży.

Więcej na temat badań prowadzonych przez dr hab. Szymona Chorążego można przeczytać na stronie Grupy Wielofunkcyjnych Materiałów Luminescencyjnych.

Pełna lista laureatów Starting Grant jest dostępna na stronie erc.europa.eu.

Serdecznie gratulujemy!