Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Szczepan Zapotoczny laureatem międzynarodowego konkursu SHENG 2

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listę rankingową projektów w ramach drugiej edycji międzynarodowego konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty. Wśród 18 projektów zakwalifikowanych do finansowania, dwa zrealizowane zostaną przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatem konkursu został prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny z Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii Wydziału Chemii UJ, który uzyskał finansowanie projektu pn. „Inteligentne włókna na bazie naturalnych biopolimerów”. Projekt realizowany będzie we współpracy z grupą prof. Peiyi Wu z Donghua University.

Międzynarodowy konkurs dwustronny SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z chińską agencją National Natural Science Foundation of China, zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje przeprowadziły równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymały tylko te projekty, które uzyskały rekomendację NCN i NSFC. Ze względu na bardzo wysoki poziom naukowy na liście rankingowej znalazły się wyłącznie projekty uznane za najlepsze przez obydwie agencje.

Sfinansowane projekty będą realizowane w Polsce i w Chinach, a nad realizacją każdego projektu będzie czuwać dwóch kierowników: jeden po stronie chińskiej, drugi po stronie polskiej. Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Włókna, jako rodzaj jednowymiarowych materiałów o dużym stosunku długości do średnicy, są znane i stosowane od tysięcy lat do produkcji tekstyliów. Mogą być dalej przetwarzane na przędzę, tkaniny i mogą być poddawane innym technikom związanym z wytwarzaniem tekstyliów, takim jak barwienie, skręcanie, szycie, dzianie itp. Jednak konwencjonalne włókna i oparte na nich urządzenia mogą nie spełniać już wymagań automatyzacji współczesnego społeczeństwa, a także potrzeb konsumpcyjnych ludzi. Celem badań w ramach grantu NCN jest zaprojektowanie szeregu inteligentnych włókien opartych na naturalnych biopolimerach, w tym głównie szybko reagujących termochromowych włókien celulozowych, wysoce czułych, elastycznych włókien z naturalnej gumy oraz magnetycznie reagujących włókien alginianowych. W projekcie zostaną wytworzone i zbadane kompozytowe inteligentne włókna zawierające reagujące na bodźce nanowypełniacze, takie jak nanocząstki i nanopłytki. W szczególności, wyniki naukowe projektu powinny utorować drogę do projektowania i wytwarzania inteligentnych włókien biopolimerowych o wielu potencjalnych zastosowaniach, w tym do produkcji czujników, uwalnianiu leków w reakcji na dany bodziec, bardziej wydajnym i przyjaznym dla środowiska urządzeń chłodzących oraz wytwarzania siłowników napędzanych magnetycznie.

Serdecznie gratulujemy!

Lista rankingowa projektów, które otrzymają wsparcie finansowe dostępna jest na stronie NCN.