Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uporządkowane warstwy polimerowe - przegląd strategii uzyskiwania efektywnego transportu elektronów i energii wzbudzenia

W czasopiśmie Progress in Polymer Science opublikowany został przeglądowy artykuł naukowy, którego autorami są pracownicy Zespołu Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Wydziału Chemii UJ: dr Karol Wolski oraz prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny. Publikacja powstała we współpracy z dr. Michałem Szuwarzyńskim (Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH) oraz dr. Tomaszem Krukiem (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera). Artykuł zatytułowany „Macromolecular strategies for transporting electrons and excitation energy in ordered polymer layers” opisuje postęp w syntezie oraz organizacji na powierzchni wysoce uporządkowanych układów polimerowych, zdolnych do efektywnego transportu elektronów i energii wzbudzenia. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na podsumowanie najważniejszych osiągnięć w zakresie otrzymywania i zastosowania fotokatywnych, przewodzących oraz redoskowych szczotek polimerowych i wielowarstwowych filmów polimerowych, jak również polimerowych układów hybrydowych zawierających w strukturze: kropki kwantowe, nanorurki, nanodruty, nanocząstki lub inne nanoobiekty organiczne i nieorganiczne. Publikacja jest dostępna w formacie open access.

Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Progress in Polymer Science wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 29.19).

Progress in Polymer Science 2021, 121, 101433