Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Applied Catalysis B: Poszukiwania katalizatora deN2O o podwyższonej odporności na zatrucie

W czasopiśmie Applied Catalysis B: Environmental opublikowany został oryginalny artykuł naukowy, którego autorami są członkowie Zespołu Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego: dr Gabriela Grzybek, dr Joanna Gryboś, dr Janusz Janas, dr Filip Zasada, prof. dr hab. Andrzej Kotarba oraz prof. dr hab. Zbigniew Sojka, pt. " Evaluation of the inhibiting effect of H2O, O2, and NO on the performance of laboratory and pilot K-ZnxCo3-xO4 catalysts supported on α-Al2O3 for low-temperature N2O decomposition". W pracy tej przedstawiono systematyczne badania inhibitującego wpływu zanieczyszczeń, takich jak O2, H2O i NO, na rozkład N2O z wykorzystaniem w pełni zoptymalizowanych podwójnie domieszkowanych (K, Zn) katalizatorów kobaltowych osadzonych na nośniku α-Al2O3. Badane katalizatory przygotowano w skali laboratoryjnej i pilotażowej w celu weryfikacji słuszności proponowanych modeli po rozszerzeniu skali. Wpływ zanieczyszczeń na konwersję N2O badano za pomocą temperaturowo-programowanej reakcji powierzchniowej (TPSR) oraz metodą izotermicznych pomiarów katalitycznych w funkcji temperatury i ciśnienia cząstkowego wszystkich reagentów przy ustalonym czasie kontaktu. Uzyskane wyniki skwantyfikowano w oparciu o modelowanie kinetyczne i termodynamiczne. Najsilniejszy efekt inhibitujący zaobserwowany dla NO jest związany z jego dużą reaktywnością z tlenowymi półproduktami wytworzonymi w pierwszym etapie rozkładu N2O. Zaprezentowane wyniki badań dostarczają przesłanek do zaprojektowania i przygotowania wytrzymałego katalizatora deN2O o podwyższonej odporności na zatrucie. Publikacja jest dostępna w formacie open access.

Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Applied Catalysis B: Environmental wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 19.503).

Applied Catalysis B: Environmental, Volume 297, 15 November 2021, 120435