Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant TANGO dla dr hab. Joanny Lewandowskiej-Łańcuckiej

Konkurs TANGO V to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, będące odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi, a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi. Program adresowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki. Wyłonione w konkursie projekty są w całości finansowane przez NCBR.

Miło nam poinformować, że w ramach 5. Edycji konkursu TANGO – Ścieżka A do finansowania zakwalifikowano projekt badawczy kierowany przez dr hab. Joannę Lewandowską-Łańcucką (Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów) pn. Hydrożelowe materiały hybrydowe do zastosowań w terapii osteoporozy i/lub regeneracji kości (TANGO-V-A/0001/2021). Przewidziany czas trwania projektu wynosi 15 miesięcy.

Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie opracowanej w ramach projektu bazowego (NCN, Sonata 11) metodologii otrzymywania wielofunkcyjnych materiałów hydrożelowych, a także przeprowadzenie poszerzonego panelu badań biologicznych in vitro. Starzejące się społeczeństwo oraz dynamiczny rozwój cywilizacji sprzyjający niezdrowemu stylowi życia prowadzą do wielu schorzeń i urazów układu kostnego, zwiększając zapotrzebowanie na nowe biomateriały, które zapewniłyby aktywne uzupełnienia powstałych ubytków. W ramach projektu zaplanowano badania nad dwoma typami materiałów hybrydowych dedykowanych do odbudowy niewielkich ubytków kostnych w tym także stomatologicznych i osteoporotycznych. Projekt będzie obejmował również krytyczne prace koncepcyjne mające na celu dokonanie analizy rynku w zakresie komercyjnego wykorzystania jego rezultatów, a także ochronę własności intelektualnej uzyskanych produktów. Projekt będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ i Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego (CTT CITTRU).

Lista rankingowa projektów dostępna jest na stronie NCBiR.

Serdecznie gratulujemy!