Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Delaminowane zeolity 2D

W czasopiśmie Journal of the American Chemical Society (JACS) opublikowany został oryginalny artykuł naukowy członków Grupy Chemii Zeolitów – prof. dr hab. Barbary Gil oraz prof. dr Wiesława Rotha pt. "Exfoliated ferrierite-related unilamellar nanosheets in solution and their use for preparation of mixed zeolite hierarchical structures". Publikacja została przygotowana we współpracy z naukowcami z Zakładu Chemii Fizycznej UJ oraz Chemii Fizycznej i Makromolekularnej Uniwersytetu Karola w Pradze. Opublikowana praca dotyczy przeprowadzenia zeolitów typu ferierytu w formę nanowarstw o grubości 2 nm do roztworu z zachowaniem struktury, w sposób analogiczny do innych materiałów dwuwymiarowych (2D), np. grafenu. Proces ten jest nazywany eksfoliacją lub delaminacją. Nanowarstwy w roztworze zachowują się jak ogromne płaskie cząsteczki, które można wykorzystywać do otrzymywania materiałów hybrydowych i kompozytowych z innymi cząstkami/molekułami aktywnymi, co jest niemożliwe w przypadku ich odpowiedników w klasycznej formie trójwymiarowej. Mając do dyspozycji dwa różne zeolity 2D jako roztwory nanowarstw (pierwszy został opublikowany w Science Advances w roku 2020: Roth et al., Sci. Adv. 2020,6, eaay8163) otrzymano hybrydę dwóch różnych struktur zeolitowych, przy czym aktywność katalityczna kompozytu w reakcji alkilacji przewyższyła sumę aktywności składników. Publikacja jest dostępna w formacie open access. Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Journal of American Chemical Society wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 15.419).

Journal of the American Chemical Society 2021 143 (29), 11052-11062