Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polimery koordynacyjne wykazujące efekt „oddychania” struktury

W czasopiśmie Chemical Science (Royal Society of Chemistry) opublikowany został artykuł zatytułowany „Large breathing effect induced by water sorption in a remarkably stable nonporous cyanide-bridged coordination polymer”. Zaprezentowane w artykule wyniki są efektem współpracy pomiędzy Zespołem Nieorganicznych Materiałów Molekularnych (mgr Michał Magott, dr hab. Dawid Pinkowicz, dr Mateusz Reczyński) oraz Zespołem Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego II (prof. dr hab. Wacław Makowski oraz mgr Karolina Ogorzały). W artykule zademonstrowano, że polimery koordynacyjne oparte na mostkach cyjankowych mogą wykazywać efekt „oddychania” struktury, który dotychczas uznawany był za unikatową właściwość szkieletów metalo-organicznych MOF (ang. metal-organic frameworks). Przeprowadzono również pomiary kwazi-równowagowej termodesorpcji i na ich podstawie ustalono, że przebadana sieć koordynacyjna zachowuje trwałość w ponad 30 cyklach termicznej adsorpcji-desorpcji wody. Dzięki połączeniu termograwimetrii, dynamicznej sorpcji par i metod dyfrakcji rentgenowskiej (których wyniki zinterpretowano przy udziale dra Bartłomieja Gawła z Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego) wykazano, że przebadany związek może konkurować z sieciami typu MOF w zastosowaniach wymagających sorpcji pary wodnej, takich jak odzyskiwanie wody z powietrza w warunkach pustynnych. Przy współpracy z drem Marcinem Sarewiczem (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ) zademonstrowano również, że jony manganu(II), stanowiące integralną część badanego związku, nie tylko umożliwiają efektywne pochłanianie pary wodnej z powietrza, lecz pełnią również rolę wewnętrznych sensorów, które umożliwiają określenie stopnia nawodnienia sieci za pomocą spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR). Publikacja dostępna jest w formacie open access.

Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Chemical Science wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 9.825).

Chem. Sci., 2021,12, 9176-9188