Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nanomagnesy holmowe w termometrii luminescencyjnej – praca w Chemical Science

W czasopiśmie Chemical Science opublikowany został artykuł autorstwa członków Grupy Wielofunkcyjnych Materiałów Luminescencyjnych: dr hab. Szymona Chorążego, mgr Jakuba J. Zakrzewskiego i mgr Mikołaja Żychowicza. Publikacja została przygotowana we współpracy z naukowcami z Grupy Chemii Fizycznej Ciała Stałego (Uniwersytet Tokijski) kierowanej przez prof. Shin-ichi Ohkoshi’ego oraz Grupy Teorii Nanomateriałów (Katolicki Uniwersytet z Louvain) kierowanej przez prof. Liviu F. Chibotaru. W artykule zatytułowanym „Holmium(III) molecular nanomagnets for optical thermometry exploring the luminescence re-absorption effect” autorzy pokazują, że odpowiednio funkcjonalizowane kompleksy holmu(III) mogą być źródłem zaawansowanych materiałów opto-magnetycznych łączących molekularny magnetyzm i molekularną termometrię luminescencyjną. Otrzymane materiały zostały zaprojektowane w oparciu o kompleksy holmu(III) z luminescencyjnym ligandem organicznym (4-pirydonem), połączone w dwucentrowe cząsteczki z trzema różnymi heksacyjanometalanami(III): kobaltu, rodu i irydu. Tak powstałe układy molekularne są magnesami jednocząsteczkowymi wykorzystującymi anizotropię magnetyczną jonów Ho(III) umieszczonych w specyficznym otoczeniu koordynacyjnym o geometrii bipiramidy pentagonalnej. Wbudowanie takich cząsteczek do izostrukturalnej matrycy molekularnej opartej na analogicznych kompleksach itru(III) pozwoliło na zaobserwowanie niebieskiej emisji 4-pirydonu, na tle której obserwuje się efekt re-absorpcji luminescencji przez kompleksy holmu. Silna zależność temperaturowa tego efektu otworzyła drogę do zastosowania otrzymanych nanomagnesów molekularnych jako unikalnych termometrów optycznych. Publikacja dostępna jest w formacie open access. Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Chemical Science wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 9.346).

Chemical Science 2021, 12, 730–741