Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalizator do usuwania zanieczyszczeń z wody – praca w Journal of Hazardous Materials

W czasopiśmie Journal of Hazardous Materials opublikowany został artykuł, którego autorami są pracownicy naszego Wydziału: dr Kamila Sobańska, dr Joanna Gryboś, dr hab. Piotr Pietrzyk, prof. UJ oraz absolwentka UJ międzynarodowych studiów ASC, mgr Kamila Akhmetova. Publikacja powstała we współpracy z naukowcami z Wydziału Chemii UAM. W artykule zatytułowanym „Enhanced adsorption and degradation of methylene blue over mixed niobium-cerium oxide – Unraveling the synergy between Nb and Ce in advanced oxidation processes” autorzy otrzymali i scharakteryzowali nowy materiał tlenkowy: mieszany tlenek niobowo-cerowy zawierający podwójną fazę NbCeO4. Materiał ten łączy w sobie funkcje kwasowo-zasadowe i redoksowe, co umożliwiło wykorzystanie go jako dogodnego katalizatora do aktywacji H2O2, a w następnym kroku do skutecznej adsorpcji i degradacji błękitu metylenowego. Związek ten posłużył jako modelowe zanieczyszczenie wody. Badania mechanistyczne pozwoliły na ustalenie ścieżek degradacji błękitu oraz tworzenia aktywnych form tlenu (mechanizm Fentona versus mechanizm elektroprotyczny) odpowiedzialnych za obserwowaną konwersję. Publikacja jest dostępna w formacie open access. Wszystkim autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Journal of Hazardous Materials wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 9.038).

Journal of Hazardous Materials, 2021, 415, 125665