Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krople lipidowe - nowa praca w PNAS

W czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) ukazał się artykuł naukowy zatytułowany “Lipid droplets in mammalian eggs are utilized during embryonic diapause”. Praca była współfinansowana w ramach grantu HARMONIA NCN, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Małgorzata Barańska, a jednym z wykonawców jest mgr inż. Ewelina Bik z Wydziału Chemii UJ. Badania wykonano we współpracy z Laboratorium Biologii Rozwoju kierowanym przez Prof. dr hab. Grażynę Ptak z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. W publikacji autorzy wyjaśnili kluczową rolę kropli lipidowych w diapauzie zarodkowej, która jest odwracalnym zatrzymaniem rozwoju zarodkowego w stadium blastocysty w momencie braku odpowiednich sygnałów recepcyjnych ze strony macicy. Lipidy stanowią źródło energii dla zarodka w trakcie diapauzy zarodkowej, a ilość lipidów w oocytach danego gatunku ssaków jest skorelowana z długością diapauzy.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 9.412).

PNAS March 9, 2021, 118 (10), e2018362118