Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa publikacja w Angewandte Chemie

W czasopiśmie Angewandte Chemie International Edition opublikowany został artykuł naukowy opracowany przez pracowników Wydziału Chemii UJ: dr. Mateusza Reczyńskiego, dr. hab. Dawida Pinkowicza, prof. UJ, dr. Marcina Kozieła, dr. hab. Justynę Kalinowską-Tłuścik, prof. UJ, prof. dr. Barbarę Sieklucką oraz dr. hab. Beatę Nowicką, prof. UJ. Publikacja została przygotowana we współpracy z naukowcami z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Tokio, Instytutu Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Chrystiana Albrechta w Kilonii oraz Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W artykule zatytułowanym „Room-Temperature Bistability in a Ni–Fe Chain: Electron Transfer Controlled by Temperature, Pressure, Light, and Humidity” Autorzy opisują wyniki badań dotyczących molekularnych materiałów magnetycznych opartych na łańcuchach {NH4[Ni(cyklam)][Fe(CN)6]⋅5 H2O}n z mostkiem CN. Materiały takie wykazują wszechstronną reakcję na wiele bodźców zewnętrznych, takich jak temperatura, ciśnienie, światło i wilgotność. Przedstawione wyniki charakteryzują się mocnym potencjałem aplikacyjnym w obszarze multifunkcjonalnych molekularnych przełączników, wskaźników i konwerterów lub magazynów informacji. Publikacja została wyróżniona na tylnej okładce czasopisma. Wszystkim Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Angewandte Chemie International Edition wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 12.959). Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 2330–2338