Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody im. dra Jana Zygmunta Robla za prace dyplomowe przygotowane na Wydziale Chemii UJ

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie od 1992 roku przyznaje nagrodę imienia Dra Jana Zygmunta Robla za najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską, licencjacką lub dyplomową w dziedzinie nauk sądowych. Konkurs ma na celu popularyzację nauk sądowych, szczególnie zagadnień współczesnej kryminalistyki, chemii, toksykologii, biologii, genetyki, psychiatrii i psychologii sądowej, a także rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych oraz promocję autorów najciekawszych prac z tych dyscyplin.

Miło nam poinformować, że dwie nagrody im. dra Jana Zygmunta Robla za rok akademicki 2019/2020 przyznane zostały za prace zrealizowane na Wydziale Chemii UJ.

Laureatką nagrody w kategorii rozprawy doktorskie została dr Marta Gładysz za pracę „Kompleksowa analiza dyskryminacyjna śladów czerwonych szminek dla potrzeb ekspertyzy kryminalistycznej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Paweł Kościelniak, zaś promotorem pomocniczym dr Małgorzata Król.

W kategorii prace magisterskie nagrodę przyznano Pani mgr Aleksandrze Paszkowskiej (Fus) za pracę „Opracowanie metody LC-MS do oznaczania leków psychotropowych w materiale biologicznym” Opiekunem pracy była dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, prof. UJ.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej: https://www.gov.pl/web/ies/przyznano-nagrody-im-dra-jana-zygmunta-robla-za-rok-akademicki-20192020

MGN