Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacze z Wydziału Chemii UJ wśród laureatów konkursów NCN OPUS oraz PRELUDIUM.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych w marcu 2020 r. Wśród laureatów wyłonionych w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 znalazło się 14 badaczy z Wydziału Chemii UJ.

OPUS jest konkursem adresowanym do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Formuła konkursu OPUS 19 została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA, dzięki czemu możliwe było ubieganie się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych.

 

W ramach 19. edycji konkursu OPUS do finansowania zakwalifikowano projekty badawcze kierowane przez dr. hab. Janusza Dąbrowskiego, prof. UJ; dr hab. Agnieszkę Kaczor, prof. UJ; dr hab. Renatę Wietechę-Posłuszny, prof. UJ; dr inż. Karolinę Tarach; prof. dr Wiesława Rotha, dr. hab. Dawida Pinkowicza, prof. UJ; dr. hab. Pawła Stelmachowskiego oraz prof. dr hab. Andrzeja Kotarbę. Wśród zakwalifikowanych projektów znalazł się również projekt realizowany w ramach konsorcjum (Wydział Chemii UJ, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN), w którym Wydział Chemii UJ reprezentuje prof. dr hab. Joanna Paczkowska.

PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora, w którym można się ubiegać o przyznanie środków pieniężnych na realizację projektu, którego zespół badawczy składa się z maksymalnie trzech osób - w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

W 19. edycji konkursu PRELUDIUM wśród laureatów z Wydziału Chemii UJ znalazły się projekty, których autorami są: mgr Beata Łabuzek, mgr Damian Muszak, mgr Aneta Blat, lic. Jakub Zakrzewski oraz mgr Krystian Chudzik.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Więcej na stronie NCN

Szczegółowa informacja dotycząca zakwalifikowanych projektów:

 • dr hab. Janusz Dąbrowski, prof. UJ

Terapia fotodynamiczna skojarzona z immunoterapią skierowaną na punkty kontrolne PD-1/PD-L1: nowe możliwości w leczeniu nowotworów immunogennych

OPUS: 2 206 932 PLN

 • dr hab. Agnieszka Kaczor, prof. UJ

Superwydajna nanoantena molekularna do transferu chiralności do otoczenia - badania z użyciem wibracyjnej aktywności optycznej (VOA)

OPUS: 2 546 400 PLN

 • dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, prof. UJ

Innowacyjne podejście do badania dystrybucji ante-mortem oraz redystrybucji post-mortem substancji psychoaktywnych w tkankach ludzkich - od modelu zwierzęcego do przypadku analizy tkanek ludzkich

OPUS: 1 776 000 PLN

 • dr inż. Karolina Tarach

Wzloty i upadki aktywności zeolitów – rola i natura koksu w procesie katalitycznym

OPUS: 2 580 000 PLN

 • prof. dr Wiesław Roth

Roztwory koloidalne monowarstw zeolitowych jako nowe reagenty w syntezie materiałów nanokompozytowych oraz hierarchicznych do zastosowań w katalizie i rozdziale substancji

OPUS: 1 443 600 PLN

 • dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ

Chiralne magnesy molekularne - kontrola absorpcji światła UV-vis za pomocą pola magnetycznego

OPUS: 1 987 932 PLN

 • dr hab. Paweł Stelmachowski

Kompozytowe materiały do elektrokatalitycznego rozkładu wody: w poszukiwaniu stabilnych układów złożonych z materiałów węglowych i związków metali przejściowych

OPUS: 1 802 400 PLN

 • prof. dr hab. Andrzej Kotarba

Modyfikacja powierzchni materiałów węglowych przy użyciu plazmy: wpływ wprowadzanych grup funkcyjnych na biokompatybilność i adhezję mikroorganizmów

OPUS: 866 652 PLN

 • prof. dr hab. Joanna Paczkowska

Projektowanie i wytwarzanie przyrostowe nowych wysokowydajnych katalizatorów strukturalnych do przyjaznej środowisku utylizacji siarkowodoru (Konsorcjum: 1. Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii; 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki; 3. Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk;)

OPUS: 1 999 999 PLN

 • mgr Beata Łabuzek

Ukierunkowana degradacja w proteasomie na drodze ubikwitynacji z wykorzystaniem PROTACów opartych na ligazie Mdm2.

PRELUDIUM: 131 352 PLN

 • mgr Damian Muszak

Optymalizacja struktury inhibitorów oddziaływania PD-1/PD-L1 bazujących na rusztowaniu terfenylowym

PRELUDIUM: 139 940 PLN

 • mgr Aneta Blat

Spektroskopia oscylacyjna w opracowaniu modeli mechanizmów reorganizacji i degradacji błon erytrocytów

PRELUDIUM: 139 998 PLN

 • lic. Jakub Zakrzewski

Kompleksy chromu(III) do konstrukcji bimetalicznych luminoforów czułych na czynniki zewnętrzne

PRELUDIUM: 205 932 PLN

 • mgr Krystian Chudzik

Opracowanie kolektorów prądowych 3D dla efektywnego wykorzystania potencjału nowego materiału katodowego LKMNO do ogniw Li-ion

PRELUDIUM: 175 571 PLN