Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Chemii UJ koordynatorem projektu STEM Continuous Professional Development at European Universities

Od 1 września 2020 Wydział Chemii koordynuje 3-letni projekt STEM Continuous Professional Development at European Universities. Uzyskaliśmy 2 miejsce w rankingu 66 aplikacji złożonych w naszej narodowej agencji programu ERASMUS plus, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA203 – Strategic Partnerships for higher education action. Inicjatorem projektu była grupa robocza ECTN Lecturing Qualifications and Innovative Teaching Methods, której aktywnymi członkami są pracownicy naszego Wydziału.

“Żeby być dobrym wykładowcą, nie wystarczy wiedza merytoryczna i intuicja/powołanie charyzma, trzeba także mieć dobrze opanowany warsztat pracy dydaktycznej oraz szerokie spojrzenie na proces kształcenia” – tak można opisać współczesne podejście do profesjonalizacji roli nauczyciela akademickiego. Dlatego w projekcie STEM-CPD@EUni, przy współpracy z uniwersytetami w Amsterdamie, Neapolu, Oulu, Lublanie oraz ECTN, zamierzamy m.in.:

  • dokonać przeglądu działań na rzecz rozwoju zawodowego (CPD) wykładowców wydziałów ścisłych i przyrodniczych (STEM) w Unii Europejskiej,
  • opracować ramy wsparcia dydaktycznego kadry kształcącej w oparciu o działania tzw. „ambasadorów rozwoju zawodowego” (CPD-Ambassadors),
  • zebrać i udostępniać na otwartej platformie scenariusze zajęć oraz opisy przypadków przydatne w doskonaleniu kompetencji dydaktycznych,
  • stworzyć 5 krótkich kursów szkoleniowych tzw. microMOOC dla nauczycieli kierunków przyrodniczych i ścisłych,
  • zaplanować i przeprowadzić 2 szkoły letnie dla „ambasadorów rozwoju zawodowego”, a pierwszą z nich - w Krakowie, już w roku 2021.

Projekt wpisuje się w działania podejmowane na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach systemowej inicjatywy Ars Docendi, a także szkoleń dydaktycznych dla kadry realizowanych w ramach programów: ZintegrUJ oraz ID-UJ.

Zapraszamy do współpracy pracowników i doktorantów zainteresowanych udziałem w którymś z powyżej opisanych zadań. Bliższych informacji chętnie udziela koordynator projektu dr Iwona Maciejowska.

Więcej: ectn.eu