Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

14 Badaczy z Wydziału Chemii UJ wśród laureatów konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN we wrześniu 2019 r.

W ramach 18. edycji konkursu OPUS do finansowania zakwalifikowano projekty badawcze kierowane przez prof. dr hab. Grażynę Stochel; dra Pawła Nowaka; dra hab. Mariusza Kępczyńskiego, prof. UJ; dra hab. Dariusza Matogę, prof. UJ; oraz dra hab. Roberta Podgajnego, prof. UJ. Wśród zakwalifikowanych projektów znalazł się również projekt realizowany w ramach konsorcjum (Instytut Optoelektroniki, Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT i Wydział Chemii UJ), w którym Wydział Chemii UJ reprezentuje dr hab. Leszek Zaraska.

PRELUDIUM BIS to nowy konkurs NCN, którego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. W pierwszej edycji konkursu dofinansowanie otrzymają projekty prowadzone pod kierownictwem dr hab. Renaty Wietecha-Posłuszny, prof. UJ oraz dra hab. Dawida Pinkowicza, prof. UJ.

W 15. edycji konkursu SONATA do finansowania zakwalifikowano projekt badawczy dr inż. Moniki Gołdy-Cępy. W konkursie PRELUDIUM wśród laureatów znalazły się projekty, których autorami są: mgr Justyna Kocik, mgr Aneta Wiśniewska, mgr Dominik Sala, mgr Przemysław Gajda-Morszewski oraz mgr Krzysztof Kozieł.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Więcej na stronie NCN

Szczegółowa informacja dotycząca zakwalifikowanych projektów:

 • prof. dr hab. Grażyna Stochel
  Wpływ nieorganicznego mikrośrodowiska komórkowego na deregulację NO-zależnych procesów sygnalizacji komórkowej w schorzeniach wieku podeszłego. Od mechanizmów reakcji w układach modelowych do wskazania nowych celów terapeutycznych.
  OPUS: 1996212 PLN
 • dr Paweł Nowak
  Kompleksowa ocena analitycznego potencjału elektroforezy kapilarnej sprzężonej z mikroskalową termoforezą (CE-MST).
  OPUS: 1285932 PLN
 • dr hab. Dariusz Matoga
  Sieci MOF o mieszanych łącznikach do chemosensorów z odpowiedzią fotoluminescencyjną i elektryczną.
  OPUS: 1320000 PLN
 • dr hab. Robert Podgajny
  Rozwiązania modularne dla nowych wieloskładnikowych materiałów molekularnych.
  OPUS: 1923132 PLN
 • dr hab. Mariusz Kępczyński
  Zmodyfikowane glikozaminoglikany jako nanonośniki substancji bioaktywnych.
  OPUS: 933132 PLN
 • dr hab. Leszek Zaraska
  Nowe nanoporowate anodowe materialy fotoaktywne w zakresie UV-Vis (konsorcjum 1. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki; Wydział Nowych Technologii i Chemii; 2. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii).
  OPUS: 1966440 PLN
 • mgr Justyna Kocik
  Opracowanie trójwymiarowego modelu in vitro do badania mechanizmów immunostymulacyjnej aktywności inhibitorów oddziaływania PD-1/PD-L1.
  PRELUDIUM: 140000 PLN
 • mgr Aneta Wiśniewska
  Zbadanie aktywności antagonisty MDM2-p53 RG7388 w mysich modelach nowotworowych, samodzielnie i w kombinacji z immunoterapią anty-PD-1/PD-L1.
  PRELUDIUM: 209532 PLN
 • mgr Dominik Sala
  Badanie aktywności biologicznej i charakterystyka strukturalna inhibitorów białka PD-L1.
  PRELUDIUM: 139932 PLN
 • mgr Przemysław Gajda-Morszewski
  Laktoferyna oraz multifunkcjonalne polimery jako narzędzie w selektywnym i celowanym dostarczaniu przeciwnowotworowych leków hydrofobowych w układzie pokarmowym.
  PRELUDIUM: 210000 PLN
 • mgr Krzysztof Kozieł
  Stara reakcja w nowym świetle - rozwinięcie nowej metody syntezy amidów z użyciem fotokatalitycznego przegrupowania oksazyrydyn w świetle widzialnym.
  PRELUDIUM: 207660 PLN
 • dr inż. Monika Gołda-Cępa
  Projektowanie i funkcjonalizacja powierzchni polimerowych materiałów implantacyjnych: zapobieganie infekcjom okołowszczepowym.
  SONATA: 1099452 PLN
 • dr hab. Renata J Wietecha-Posłuszny
  Tabletki gwałtu jako wyzwanie społeczne i analityczne - opracowanie metodologii szybkiego wykrywania substancji psychotropowych w pigułkach gwałtu oraz materiale biologicznym pobranym od ofiar.
  PRELUDIUM BIS: 532068 PLN
 • dr hab. Dawid Pinkowicz
  Nowe układy fotochromowe do konstrukcji fotoprzełączalnych magnesów molekularnych.
  PRELUDIUM BIS: 532800 PLN