Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Chemii UJ doceniony przez ECTN

Z radością informujemy, iż studia prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały docenione przez The European Chemistry Thematic Network (ECTN), oceniającą działalność dydaktyczną uczelni w kształceniu przyszłych chemików.

Gremium to przyznało Wydziałowi Chemii UJ certyfikaty: Chemistry Eurobachelor, Chemistry Euromaster i Chemistry Doctorate Eurolabel dla kierunku chemia, oraz Chemistry Eurobachelor i Chemistry Euromaster dla kierunku chemia medyczna.

Wizyta komisji oceniającej odbyła się Wydziale Chemii UJ w czerwcu 2019 r. Wymagane opłaty akredytacyjne zostały sfinansowane w ramach programu „Akredytacje zagraniczne” (działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) dzięki uzyskanym grantom nr. MNiSW/2018/204-208/DIR/AZ.

Wszystkim pracownikom Wydziału zaangażowanym w kształcenie studentów oraz w proces oceny przez Komisję serdecznie gratulujemy!