Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 21

W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko doktorant/stypendysta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 21 pt.: ,,Kompleksy lantanowców funkcjonalizowane cyjanowymi metaloligandami jako luminescencyjne nanomagnesy molekularne wysoce czułe na bodźce chemiczne i temperaturę”, po rozpatrzeniu nadesłanych przez kandydatów dokumentów oraz zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków NCN komisja zaakceptowała kandydaturę Pana mgr Aleksandra Hoffman.