Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapytanie ofertowe

dotyczące wyboru pracownika naukowego do realizacji projektu TEAM: „In quest of a more efficient quantum solar energy exploitation in energy downhill and uphill photocatalytic processes (INGENIOUS)” finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

Do zadań badawczych wybranego pracownika naukowego będzie należało wykonanie wykonanie pomiarów fotochemicznych (pomiary aktywności fotokatalitycznej materiałów w wybranych reakcjach) i fotofizycznych (pomiary luminescencji badanych materiałów) wraz z opracowaniem mechanizmów aktywacji tlenu i wody na badanych materiałach półprzewodnikowych oraz izolatorach (jak również ich mieszanin) aktywowanych światłem z zakresu NIR. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany przygotować manuskrypt publikacji na podstawie otrzymanych wyników. Wykonawca będzie rozliczany na podstawie wykonania całości wszystkich powierzonych zadań (wykonania serii pomiarów fotochemicznych/fotofizycznych, zaproponowania mechanizmu aktywacji O2 i H2O na powierzchni badanych materiałów aktywowanych światłem z zakresu bliskiej podczerwieni, przygotowania manuskryptu publikacji), nie później niż dwa tygodnie po dostarczeniu przez Wykonawcę sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań badawczych oraz manuskryptu publikacji i zaakceptowaniu przez Zamawiającego na ich podstawie protokołu realizacji zlecenia. Zadania badawcze muszą zostać zrealizowane do dnia 31.03.2020 r. Harmonogram pracy zostanie ustalony przez Wykonawcę i Zamawiającego w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Łączna liczba godzin przepracowanych i wymaganych przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego, a następnie przyszłą umową wynosi 320 godzin.
Pliki do pobrania
pdf
Pełna informacja dotycząca zapytania ofertowego