Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta stypendialna - student stypendysta

Tytuł projektu: „Badanie interakcji półprzewodników z uporządkowanymi strukturami metalo-organicznymi (MOF) i jej wpływu na procesy indukowane światłem” (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA)

Liczba ofert pracy: 2

Kierownik projektu: dr Joanna Kuncewicz
Warunki zatrudnienia: stypendium, 1000 PLN/mies, okres: 6 miesięcy od lipca 2019

Wymagania:

 • status studenta studiów I lub II stopnia na kierunku chemia bądź kierunków pokrewnych
 • podstawowa wiedza z zakresu chemii nieorganicznej oraz inżynierii materiałowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej; - dobra znajomość języka angielskiego.
 • duże zaangażowanie i motywacji do pracy

Zadania badawcze stypendysty „1”:

 • uczestniczenie w planowaniu badań i samodzielne prowadzenie badań laboratoryjnych
 • synteza:
 1. materiałów bazujących na półprzewodnikach nieorganicznych (np. TiO2, SrTiO3, BaTiO3, ZnO) modyfikowanych powierzchniowo wybranymi lzwiązkami organicznymi;
 2. materiałów hybrydowych otrzymanych na drodze modyfikacji powierzchniowej wybranych półprzewodników nieorganicznych z wybranymi związkami typu MOF
 • Charakterystyka otrzymanych materiałów, w tym m. in. określenie ich struktury krystalicznej, morfologii oraz właściwości sorpcyjnych

Zadania badawcze stypendysty „2”:

 • uczestniczenie w planowaniu badań i samodzielne prowadzenie badań laboratoryjnych
 • badanie wpływu modyfikacji powierzchniowej półprzewodników nieorganicznych na ich właściwości spektroskopowe, redoksowe, elektrochemiczne i fotoelektrochemiczne

Termin składania dokumentów: 5 lipca 2019 do godz. 14:00
Adres przesyłania zgłoszeń: kuncewic@chemia.uj.edu.pl