Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta zaangażowanego w realizację projektu badawczego nr 2017/27/B/ST5/01004 pt. „Nowe kompozytowe materiały katodowe do zastosowania w ogniwach paliwowych”. Umowa nr UMO-2017/27/B/ST5/01004

Rozstrzygnięcie konkursu OPUS 14

Konkurs wygrał pan Maciej Skolarczyk

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta

WYMAGANIA

- ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku chemia lub dziedzinie pokrewnej
- jest studentem studiów drugiego stopnia
- podstawowa znajomość
- - syntezy nanomateriałów
- - metod elektrochemicznych,
- - metod spektroskopowych badania materiałów,
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

OPIS ZADAŃ
Synteza katalizatorów reakcji redukcji tlenu opartych na osadzonych na nośnikach węglowych tlenkach o strukturze spinelu. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych katalizatorów metodami spektroskopowymi (Raman, EPR, XRF oraz dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego XRD). Testy aktywności katalizatorów za pomocą metod elektrochemicznych (RDE, RRDE) oraz w modelowym ogniwie paliwowym. Udział w analizie i interpretacji wyników oraz w pisaniu publikacji.

WYMAGANE DOKUMENTY
- CV i list motywacyjny
- dyplom ukończenia studiów I stopnia
- zaświadczenie o statusie studenta II stopnia
- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, konferencje, staże naukowe)

WARUNKI
Stypendium w wysokości 1000 PLN miesięcznie wypłacane przez 6 miesięcy od października 2019.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
10 maja 2019,  e-mailowo na adres: kruczala@chemia.uj.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani e-mailem.
Planowane rozstrzygniecie konkursu do końca maja 2019.
Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kruczała, kruczala@chemia.uj.edu.pl
Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów ze środków NCN
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf