Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla doktorantów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Specjalne stypendium dla doktorantów

Ze względu na konieczność rozliczenia dotacji KNOW w II kwartale 2017 roku, w odróżnieniu od poprzednich konkursów, stypendia zostaną przyznane w liczbie 22 na okres 6 miesięcy, tak aby rozdysponować całą pozostałą kwotę przeznaczoną na stypendia doktoranckie.

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w porozumieniu z Radą Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego "Materia-Energia-Przyszłość" ogłasza konkurs na specjalne stypendia im. Mariana Smoluchowskiego dla studentów Studiów Doktoranckich na Wydziale Chemii.

Ze względu na konieczność rozliczenia dotacji KNOW w II kwartale 2017 roku, w odróżnieniu od poprzednich konkursów, stypendia zostaną przyznane w liczbie 22 na okres 6 miesięcy, tak aby rozdysponować całą pozostałą kwotę przeznaczoną na stypendia doktoranckie.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 25 października 2016 roku do godz. 15:00.

Regulamin przyznawania specjalnego stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Krakowskiego Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość".

Formularz zgłoszeniowy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty składane przez studentów I roku

 1. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego.

 2. Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych podczas studiów II stopnia.

 3. Zaświadczenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego na Studia Doktoranckie – tj. uzyskanej ocenie lub liczbie punktów z podaniem odnośnej skali.

Dokumenty składane przez studentów II, III i IV roku

 1. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego.

 2. Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych na poprzednim roku studiów doktoranckich (kopia indeksu z wpisanymi ocenami za rok akademicki 2011/12).

 3. Listę wszystkich publikacji kandydata (artykułów, monografii, lub rozdziałów monografii oraz wystąpień konferencyjnych publikowanych w materiałach indeksowanych przez Web of Science) Pozycje na liście publikacji muszą zawierać:

 • pełną listę autorów publikacji,

 • w przypadku publikacji będącej artykułem w czasopiśmie: pełną nazwę czasopisma wg aktualnego ujednoliconego wykazu czasopism ogłaszanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( lista A i B) wraz z podaniem liczby punktów odpowiadającej czasopismu na tej liście.

Lista stypendystów KNOW - 2016/2017

I ROK

 1. Banachowicz Piotr
 2. Chudzik Krystian
 3. Duda Michał
 4. Krzuś Magdalena
 5. Lis Marcelina
 6. Skóra Tomasz
 7. Wojnarska Joanna
   

II  ROK

 1. Dudek Monika
 2. Grzybek Justyna
 3. Sagan Filip
 4. Szafraniec Ewelina
 5. Wójcik Sylwia
   

III ROK

 1. Jakubek Tomasz
 2. Kaspera Wojciech
 3. Pawlik Anna
 4. Pucelik Barbara
 5. Wapiennik Karolina
 6. Zając Grzegorz
   

IV ROK

 1. Czamara Krzysztof
 2. Jurowska Anna
 3. Rokicińska Anna
 4. Syrek Karolina

Lista stypendystów KNOW - 2015/2016

I ROK

 1. Mercedec Kukułka
 2. Marcin Pustuła

II  ROK

 1. Magdalena Garnysz
 2. Tomasz Jakubek
 3. Wojciech Kaspera
 4. Anna Pawlik
 5. Mateusz Reczyński

III ROK

 1. Krzysztof Czamara
 2. Monika Jurowska
 3. Patryk Własiuk

IV ROK

 1. Kamila Kochan
 2. Paweł Nowak

Lista stypendystów KNOW - 2014/2015

ROK I

 1. Garnysz Magdalena,
 2. Pawlik Anna,
 3. Szewczyk Marcin

ROK II

 1. Jurowska Anna
 2. Czamara Krzysztof
 3. Gut Arkadiusz
 4. Świt Paweł
 5. Tomecka Monika

ROK III

 1. Nowak Paweł
 2. Golasik Magdalena
 3. Jurowski Kamil

ROK IV

 1. Marszałek Bartosz
 2. Majzner Katarzyna
 3. Pięta Ewa

Lista stypendystów KNOW - 2013/2014

I rok

 1. Fiuk Michał
 2. Gług Maciej
 3. Gut Arkadiusz
 4. Jurowska Anna
 5. Łopatkiewicz Grzegorz
 6. Surówka Marcin
 7. Żak Emil

II rok

 1. Jurowski Kamil
 2. Kochan Kamila
 3. Nowak Paweł
 4. Pilarczyk Marta

III rok

 1. Boroń Paweł
 2. Kurowska Elżbieta
 3. Majzner Katarzyna
 4. Rogulska Anna

IV rok

 1. Chorąży Szymon
 2. Jabłońska Magdalena
 3. Skobuła Dominika
 4. Wach Anna
 5. Wróbel Tomasz

Lista stypendystów KNOW - 2013

ROK I

 1. Golasik Magdalena
 2. Jabłoński Mateusz
 3. Jurowski Kamil
 4. Kochan Kamila
 5. Kwolek Urszula
 6. Nowak Paweł
 7. Pilarczyk Marta
 8. Smusz Sabina

ROK II

 1. Boroń Paweł
 2. Majzner Katarzyna
 3. Martyna Agnieszka

ROK III

 1. Chorąży Szymon
 2. Piergies Natalia
 3. Stefańczyk Olaf
 4. Świętosławski Michał
 5. Wach Anna
 6. Wróbel Tomasz

ROK IV

 1. Jodłowski Przemysław
 2. Bielska Dorota
 3. Sadowska Karolina