prof. dr hab. n. med.

Wojciech Piekoszewski

profesor nadzwyczajny

 

Toksykolog, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie. Doktor nauk farmaceutycznych z zakresu toksykologii, doktor habilitowany nauk farmaceutycznych z zakresu farmakokinetyki, specjalista toksykolog, profesor nauk medycznych. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są na oznaczaniu ksenobiotyków (ze szczególnym uwzględnieniem substancji psychoaktywnych) w klasycznych i alternatywnych materiałach biologicznych dla potrzeb toksykologii klinicznej i sądowej. Drugi kierunek zainteresowań naukowych to wykorzystanie spektrometrii mas w naukach „biomicznych”, ze szczególnym uwzględnieniem lipidomiki w diagnostyce i wyjaśnianiu mechanizmów chorób psychicznych, neurodegradacyjnych i metabolicznych oraz obrazowania białek, lipidów i metali w tkankach i strukturach biologicznych