Zespół Analiz Toksykologicznych i Farmaceutycznych powstał w listopadzie 2008 roku. Badania naukowe prowadzone przez Zespół dotyczą zagadnień interdyscyplinarnych z pogranicza nauk medycznych i biochemicznych

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ

 

Aktualnie nasze badania śœrodowiskowe skupiają się głównie na:

  1. oznaczaniu pozostałośœci pestycydów w próbkach żywnośœci, a w szczególnośœci w próbkach olejów jadalnych
  2. opracowaniu i rozwijaniu procedur analitycznych oznaczania ksenobiotyków nieorganicznych w materiałach klasycznych (krew, mocz) i alternatywnych (ślina, włosy, paznokcie) dla potrzeb analityki toksykologicznej i diagnostyki laboratoryjnej.