Dr hab. Katarzyna Madej

adiunkt z habilitacją

 

Aktualnie nasze badania środowiskowe skupiają się głównie na oznaczaniu pozostałości pestycydów w próbkach żywności, a w szczególności w próbkach olejów jadalnych

 

Pestycydy to związki chemiczne, które powszechnie stosowane są w uprawach roślin jadalnych, w celu ochrony tych upraw przed szkodnikami, takimi jak insekty, chwasty oraz grzyby. Obecnie liczbę pestycydów w formie prostych i złożonych preparatów szacuje się na ok. 1000, przy czym nadal opracowywane są nowe, bardziej skuteczne i mniej toksyczne związki ochrony roślin. Pomimo ich niezaprzeczalnych zalet, pestycydy poprzez swoją toksyczność, mogą stanowić duże zagrożenie dla człowieka i środowiska, zwłaszcza gdy są niewłaściwie stosowane. Problemem jest również ich zdolność biomagnifikacji w tzw. łańcuchu pokarmowym, w tym również możliwość ich kumulacji w organizmie człowieka, co może prowadzić do wielu chorób. Dlatego tak ważne jest kontrolowanie zawartości pozostałości pestycydów w codziennie spożywanych produktach i porównywanie tych zawartości z dopuszczalnymi poziomami stężeń pestycydów w określonych produktach. W tym celu niezbędne jest opracowanie efektywnych i wiarygodnych metod oznaczania różnych związków chemicznych chroniących rośliny, w rozmaitych matrycach produktów spożywczych; począwszy od właściwego przygotowania materiału do badań, do opracowania odpowiednich warunków oznaczania tych związków za pomocą różnych metod analitycznych, gdzie główną rolę odgrywają techniki chromatograficzne.