Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta zaangażowanego w realizację projektu badawczego nr 2017/27/B/ST5/01004 pt. „Nowe kompozytowe materiały katodowe do zastosowania w ogniwach paliwowych”. Umowa nr UMO-2017/27/B/ST5/01004

Rozstrzygnięcie konkursu OPUS 14

Konkurs wygrał pan Maciej Skolarczyk

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta

WYMAGANIA

- ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku chemia lub dziedzinie pokrewnej
- jest studentem studiów drugiego stopnia
- podstawowa znajomość
- - syntezy nanomateriałów
- - metod elektrochemicznych,
- - metod spektroskopowych badania materiałów,
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

OPIS ZADAŃ
Synteza katalizatorów reakcji redukcji tlenu opartych na osadzonych na nośnikach węglowych tlenkach o strukturze spinelu. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych katalizatorów metodami spektroskopowymi (Raman, EPR, XRF oraz dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego XRD). Testy aktywności katalizatorów za pomocą metod elektrochemicznych (RDE, RRDE) oraz w modelowym ogniwie paliwowym. Udział w analizie i interpretacji wyników oraz w pisaniu publikacji.

WYMAGANE DOKUMENTY
- CV i list motywacyjny
- dyplom ukończenia studiów I stopnia
- zaświadczenie o statusie studenta II stopnia
- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, konferencje, staże naukowe)

WARUNKI
Stypendium w wysokości 1000 PLN miesięcznie wypłacane przez 6 miesięcy od października 2019.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
10 maja 2019,  e-mailowo na adres: kruczala@chemia.uj.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani e-mailem.
Planowane rozstrzygniecie konkursu do końca maja 2019.
Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kruczała, kruczala@chemia.uj.edu.pl
Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów ze środków NCN
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga licencjaci i magistranci !

UWAGA MAGISTRANCI

Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy przesłać na adres:

Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

Po przeslaniu tych dokumentów zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty również należy przesłać.

Informację o zaliczeniu Seminarium magisterskiego i Pracowni magisterskiej przesyła Promotor.

Przed egzaminem magisterskim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.plAKCEPTOWANE.

UWAGA LICENCJACI KIERUNKU CHEMIA

Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy przesłać na adres:

monika.jurek@uj.edu.pl

Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

Po przeslaniu tych dokumentów zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty  również należy przesłać. 

  • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego

Przed egzaminem licencjackim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.pl AKCEPTOWANE.