Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta zaangażowanego w realizację projektu badawczego nr 2017/27/B/ST5/01004 pt. „Nowe kompozytowe materiały katodowe do zastosowania w ogniwach paliwowych”. Umowa nr UMO-2017/27/B/ST5/01004

Rozstrzygnięcie konkursu OPUS 14

Konkurs wygrał pan Maciej Skolarczyk

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta

WYMAGANIA

- ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku chemia lub dziedzinie pokrewnej
- jest studentem studiów drugiego stopnia
- podstawowa znajomość
- - syntezy nanomateriałów
- - metod elektrochemicznych,
- - metod spektroskopowych badania materiałów,
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

OPIS ZADAŃ
Synteza katalizatorów reakcji redukcji tlenu opartych na osadzonych na nośnikach węglowych tlenkach o strukturze spinelu. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych katalizatorów metodami spektroskopowymi (Raman, EPR, XRF oraz dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego XRD). Testy aktywności katalizatorów za pomocą metod elektrochemicznych (RDE, RRDE) oraz w modelowym ogniwie paliwowym. Udział w analizie i interpretacji wyników oraz w pisaniu publikacji.

WYMAGANE DOKUMENTY
- CV i list motywacyjny
- dyplom ukończenia studiów I stopnia
- zaświadczenie o statusie studenta II stopnia
- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, konferencje, staże naukowe)

WARUNKI
Stypendium w wysokości 1000 PLN miesięcznie wypłacane przez 6 miesięcy od października 2019.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
10 maja 2019,  e-mailowo na adres: kruczala@chemia.uj.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani e-mailem.
Planowane rozstrzygniecie konkursu do końca maja 2019.
Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kruczała, kruczala@chemia.uj.edu.pl
Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów ze środków NCN
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Web Content Display Web Content Display

Uwaga licencjaci i magistranci !

UWAGA MAGISTRANCI

Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy przesłać na adres:

Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

Po przeslaniu tych dokumentów zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty również należy przesłać.

Informację o zaliczeniu Seminarium magisterskiego i Pracowni magisterskiej przesyła Promotor.

Przed egzaminem magisterskim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.plAKCEPTOWANE.

UWAGA LICENCJACI KIERUNKU CHEMIA

Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy przesłać na adres:

monika.jurek@uj.edu.pl

Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

Po przeslaniu tych dokumentów zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty  również należy przesłać. 

  • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego

Przed egzaminem licencjackim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.pl AKCEPTOWANE.