Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta zaangażowanego w realizację projektu badawczego nr 2017/27/B/ST5/01004 pt. „Nowe kompozytowe materiały katodowe do zastosowania w ogniwach paliwowych”. Umowa nr UMO-2017/27/B/ST5/01004

Rozstrzygnięcie konkursu OPUS 14

Konkurs wygrał pan Maciej Skolarczyk

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta

WYMAGANIA

- ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku chemia lub dziedzinie pokrewnej
- jest studentem studiów drugiego stopnia
- podstawowa znajomość
- - syntezy nanomateriałów
- - metod elektrochemicznych,
- - metod spektroskopowych badania materiałów,
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

OPIS ZADAŃ
Synteza katalizatorów reakcji redukcji tlenu opartych na osadzonych na nośnikach węglowych tlenkach o strukturze spinelu. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych katalizatorów metodami spektroskopowymi (Raman, EPR, XRF oraz dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego XRD). Testy aktywności katalizatorów za pomocą metod elektrochemicznych (RDE, RRDE) oraz w modelowym ogniwie paliwowym. Udział w analizie i interpretacji wyników oraz w pisaniu publikacji.

WYMAGANE DOKUMENTY
- CV i list motywacyjny
- dyplom ukończenia studiów I stopnia
- zaświadczenie o statusie studenta II stopnia
- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, konferencje, staże naukowe)

WARUNKI
Stypendium w wysokości 1000 PLN miesięcznie wypłacane przez 6 miesięcy od października 2019.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
10 maja 2019,  e-mailowo na adres: kruczala@chemia.uj.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani e-mailem.
Planowane rozstrzygniecie konkursu do końca maja 2019.
Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kruczała, kruczala@chemia.uj.edu.pl
Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów ze środków NCN
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Web Content Display Web Content Display

Uwaga licencjaci i magistranci kierunku CHEMIA !

Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy złożyć w Dziekanacie

 

Po złożeniu dokumentów zostanie naliczona opłata za dyplom - 60 zł za dyplom + 40 zł za każdy odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres: jurek@chemia.uj.edu.pl lub przynieść wydrukowane.

Uwaga:

 • Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po egzaminie licencjackim
 • Przed egzaminem licencjackim proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to pracy licencjackiej)
 • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego
 •  

Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy złożyć w Dziekanacie:

 

imię nazwisko (na górze teczki)

temat pracy (centralnie )

Kraków 2019 (na dole teczki)

Poniższe dokumenty mogą zostać złożone 2 dni przed obroną:

 • wydrukowaną z systemu APD przetworzoną pracę magisterską z nadanymi automatycznie sumami kontrolnymi, które pojawiają się na każdej stronie wydruku (instrukcja: http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39)

  UWAGA !!! Praca musi być zatwierdzona w systemie APD przez promotora
   
 • oświadczenie w sprawie praw autorskich (wydruk z APD)
 • potwierdzenie wpłaty 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta

 

Uwaga: Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po obronie.
Przed złożeniem dokumentów proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to seminarium i pracowni magisterskiej)