Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chemia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy Chemii - Laboratorium dla kierunku Chemia

Celem kursu "Podstawy Chemii – laboratorium" jest zdobycie przez studenta podstawowych umiejętności w zakresie pracy w laboratorium chemicznym z uwzględnieniem potrzeby wyrównania poziomu wiadomości i umiejętności absolwentów różnych szkół średnich.

USOS: Podstawy chemii - laboratorium


Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć z przedmiotu Podstawy chemii – laboratorium zaleca się aby studenci przygotowali:

OBOWIĄZKOWO:
 1. Okulary ochronne, które mają być noszone przez cały czas trwania ćwiczeń również przez osoby noszące okulary korekcyjne – proszę zatem zwrócić uwagę na ich komfort.
 2. Biały BAWEŁNIANY fartuch laboratoryjny – zapinany z przodu, z długimi rękawami, sięgający co najmniej do kolan. Niedopuszczalne są fartuchy z włókien sztucznych i/lub z krótkimi rękawkami.

FAKULTATYWNIE
(posiadanie poniżej wymienionych przedmiotów wydajnie ułatwia jednak pracę):
 1. nożyczki
 2. ściereczka bawełniana lub rolka papieru kuchennego
 3. rękawiczki lateksowe (kilka par)
 4. cienkopiszący marker do szkła (folii) i/lub wkład do metkownic (małe sklepowe metki na rolkach)
Regulamin kursu Podstawy chemii - laboratorium

Szkło laboratoryjne

Oznakowanie substancji chemicznych

Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych

Efekty uczenia się

 

W zakres kursu wchodzą:
 

 1. BHP i podstawowe czynności laboratoryjne
   
 2. Preparatyka chemiczna

  Materiały wprowadzające

  część 1: Opis ćwiczenia, Formularz sprawozdania.
  część 2: Opis ćwiczenia, Formularz sprawozdania.
   
 3. Rozdzielanie substancji

  Materiały wprowadzająceOpis ćwiczeniaKarta pracyFormularz sprawozdania.
   
 4. Związki kompleksowe

  Materiały wprowadzająceOpis ćwiczeniaKarta pracyFormularz sprawozdania.
   
 5. Równowagi jonowe w roztworach wodnych

  Materiały wprowadzająceOpis ćwiczeniaKarta pracyFormularz sprawozdania.
   
 6. Rozpuszczalność osadów i iloczyn rozpuszczalności

  Materiały wprowadzająceOpis ćwiczeniaKarta pracyFormularz sprawozdania.
   
 7. Reakcje utlenienia i redukcji

  Materiały wprowadzająceOpis ćwiczeniaKarta pracyFormularz sprawozdania.
   
 8. Analiza jakościowa kationów i anionów w próbkach prostych i złożonych
   

Literatura obowiązkowa:

 1. Skrypt "Ćwiczenia z podstaw chemii i analizy jakościowej dla studentów I roku chemii", wyd. zbiorowe pod redakcją Anny Reizer
 2. Adam Bielański "PODSTAWY CHEMII NIEORGANICZNEJ", (wydanie V zmienione) rozdz. I-IV, V (§1 i 2), VI, VII (§1-14), IX-XII, XIV (§1-6 oraz 10), XV (§1-3) PWN, Warszawa 2002
 

Literatura wskazana:

 1. Loretta Jones, Peter Atkins "CHEMIA OGÓLNA", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 2. Praca zbiorowa pod redakcją Alfreda Śliwy "OBLICZENIA CHEMICZNE", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, rok wydania dowolny