Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

EChemTest

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Europejski test chemiczny oceniający wiedzę i umiejętności

Moduł samokształcenia Echem Test

Podstawowym celem modułu samokształcenia EChemTest jest połączeniem kompetencji merytorycznych (uzyskanych poprzez zaliczenie odpowiednich kursów w języku polskim) oraz kompetencji językowych studentów w zakresie terminologii chemicznej prowadzące do zaliczenia europejskiego testu kompetencji EChemTest w j.angielskim. W ramach modułu samokształcenia EChemTest wymagane jest zaliczenie dwóch spośród testów na poziomie licencjatu (poziom 3):

Informacje na temat struktury poszczególnych testów, zakresu merytorycznego oraz poziomu trudności pytań znajdują się pod podanymi powyżej odnośnikami.

Informacje na temat testu EChemTest można uzyskać na stronie: www.echemtest.org

Test można zdawać w trakcie semestru letniego w studenckiej pracowni komputerowej 026. Każdy z testów rozwiązuje się przez max. 60 minut.

Aby zaliczyć poszczególne egzaminy należy najpierw dokonać rejestracji na stronie: www.student.chemia.uj.edu.pl/echemtest/. Podczas rejestracji należy posłużyć się loginem i hasłem z serwera studenckiego, wybrać termin oraz test, który będzie zdawany w wybranym terminie. Rejestracji należy dokonać najpóźniej do godziny 7 rano dnia poprzedzającego wybrany termin. Rejestracja zostanie potwierdzona przez e-mail wysłany na podany adres mailowy. Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym wybrany termin.
Ze względu na ograniczoną pojemność pracowni komputerowej możliwe jest, że wybrany termin okaże się niedostępny.

Niestawienie się w potwierdzonym terminie traktowane jest jak utrata terminu egzaminu.
Problemy i pytania należy kierować na adres mailowy echemtest@chemia.uj.edu.pl lub zgłaszać w dziekanacie.

EChemTest - rejestracja dla studentów Wydziału Chemii UJ