Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

EChemTest

Web Content Display Web Content Display

Europejski test chemiczny oceniający wiedzę i umiejętności

Moduł samokształcenia EchemTest

Podstawowym celem modułu samokształcenia EChemTest jest połączeniem kompetencji merytorycznych (uzyskanych poprzez zaliczenie odpowiednich kursów w języku polskim) oraz kompetencji językowych studentów w zakresie terminologii chemicznej prowadzące do zaliczenia europejskiego testu kompetencji EChemTest w j.angielskim. W ramach modułu samokształcenia EChemTest wymagane jest zaliczenie co najmniej jednego testu spośród testów na poziomie licencjatu (poziom 3):

  • Analytical Chemistry 3
  • Inorganic Chemistry 3
  • Organic Chemistry 3
  • Physical Chemistry 3
  • Biological Chemistry 3
  • Chemical Engineering 3
  • Everyday-life Chemistry

Informacje na temat struktury poszczególnych testów, zakresu merytorycznego oraz poziomu trudności pytań znaleźć można tutaj.

Informacje na temat testu EChemTest można uzyskać na stronie: www.echemtest.org

Test można zdawać w trakcie semestru letniego w studenckich pracowniach komputerowych A1-09, A1-10, A1-11, A1-14 według ustalonego harmonogramu. Każdy z testów rozwiązuje się przez max. 60 minut.

Terminy sesji egzaminacyjnych ustala Starosta roku w porozumieniu z prowadzącymi. Rejestracja na poszczególne terminy prowadzona jest poprzez stronę przedmiotu na platformie PEGAZ.

Niestawienie się w potwierdzonym terminie traktowane jest jak utrata terminu egzaminu.

Rejestracja i kontakt z prowadzącymi przez dedykowany kurs na platformie PEGAZ.