Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Grażyna Stochel wybrana do Rady Doskonałości Naukowej

Profesor dr hab. Grażyna Stochel z Wydziału Chemii UJ wybrana do Rady Doskonałości Naukowej

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) to nowy organ, który działać będzie na rzecz rozwoju kadry naukowej i dbać o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

Skład RDN ustalano w trakcie demokratycznych wyborów, w których wzięły udział osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do głosowania uprawnionych było ponad 28 tysięcy osób, a ponad 18 tys. z nich wzięło udział w wyborach. W przyszłości RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi.

W skład RDN weszło po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny. W dziedzinie „Nauki Chemiczne”, oprócz Pani Profesor Grażyny Stochel, do Rady Doskonałości Naukowej wybrano również prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i prof. dr. hab. Marcina Hoffmana z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Serdecznie gratulujemy!

Więcej: konstytucja dla nauki

ARL