Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Tadeusz Holak ponownie laureatem prestiżowego konkursu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Profesor Tadeusz Holak ponownie laureatem prestiżowego konkursu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki czwartego konkursu w ramach programu TEAM. Wśród jedenastu laureatów znajduje się Profesor Tadeusz Holak z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Chemii UJ, który w ramach przyznanego grantu będzie realizował projekt „Odkrycie i optymalizacja małocząsteczkowych inhibitorów przeciwko immunoreceptorom programowanej śmierci komórki (PD-L1) i jego liganda (PD-L1) w terapii przeciwnowotworowej”.

Profesor Tadeusz Holak ponownie laureatem prestiżowego konkursu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki czwartego konkursu w ramach programu TEAM. Wśród jedenastu laureatów znajduje się Profesor Tadeusz Holak z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Chemii UJ, który w ramach przyznanego grantu będzie realizował projekt „Odkrycie i optymalizacja małocząsteczkowych inhibitorów przeciwko immunoreceptorom programowanej śmierci komórki (PD-L1) i jego liganda (PD-L1) w terapii przeciwnowotworowej”.

Program TEAM oferuje granty na przełomowe w skali międzynarodowej badania realizowane przez wybitnych uczonych w zespołach badawczych. Jedenastu laureatów czwartego konkursu w programie, których wyłoniono spośród 47 kandydatów otrzyma łącznie prawie 37 mln zł. Nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z 23 naukowymi partnerami zagranicznymi, 6 polskimi partnerami naukowymi oraz 3 partnerami gospodarczymi z Polski. Środki przyznane przez FNP pozwolą na sfinansowanie 50 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 50 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Finansowanie zostało przyznane na okres 3 lat. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Aktualnie trwa nabór do kolejnych konkursów w programach TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TEACH CoreFacilityoraz TEAM-TECH CoreFacility Plus. Wnioski w programach można składać do 15 stycznia 2018.

Więcej o laureatach i konkursie na stronach fnp. 

Przygotowano na podstawie materiałów prasowych FNP

MGN