Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

9 maja 2019 - Seminarium Wydziałowe

Serdecznie zapraszamy na Seminarium Wydziałowe,
w trakcie, którego dr hab. Maciej Szaleniec, prof. IKiFP PAN z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN,
wygłosi wykład zatytułowany:
"Biotechnologia i kataliza enzymatyczna w IKiFP PAN – od obliczeń teoretycznych po badania przemysłowe"

Seminarium odbędzie się we czwartek 09.05.2019 r, o godzinie 10:00, w sali A1-01, na Wydziale Chemii.

Abstrakt

Biotechnologia i Kataliza Enzymatyczna w IKiFP PAN – od obliczeń teoretycznych po badania przemysłowe
Maciej Szaleniec
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

W swojej niedawno wydanej książce pt. „Solving Chemistry” Bernie Bulkin, emerytowany profesor Uniwersytetu w Cambridge, przedsiębiorca i Chairmen Brytyjskiego Biura Energii Odnawialnej, przedstawił dość kontrowersyjną tezę, którą można streścić w dwóch stwierdzeniach: „90% problemów chemii zostało obecnie rozwiązanych” oraz „Jedynie naprawdę interesujące zagadnienia są na pograniczu chemii oraz biologii i fizyki”. Oczywiście autor nie sugeruje, że badania chemiczne są niepotrzebne, a jedynie, że w większości przypadków (z wyjątkiem katalizy) mamy niezłe pojęcie o tym, co się w reakcjach chemicznych dzieje.

Chociaż nam chemikom trudno jednoznacznie zgodzić się z tak kontrowersyjną opinią, niewątpliwie to właśnie badania na styku chemii z biologią i medycyną oraz fizyką w ostatnich latach owocują największymi odkryciami, czego dowodzą chociażby przyznawane Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

W moim wykładzie chciałbym opowiedzieć o prowadzonych przez ostatnie 17 lat badaniach z takiego właśnie pogranicza - skoncentrowanych zarówno na poznaniu właściwości katalitycznych niestandardowych enzymów metodami teoretycznymi i eksperymentalnymi jak i na opracowywaniu biotechnologicznych metod syntezy wartościowych związków chemicznych.

Mam nadzieje, że mój wykład stanie się też zachętą do intensyfikacji współpracy między pracownikami Wydziału Chemii UJ i Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk.