Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt edukacyjny "Odkrywaj z nami chemię"

Projekt edukacyjny "Odkrywaj z nami chemię" kierowany jest do uczniów klas 8 szkół podstawowych i klas 3 szkół ponadpodstawowych. W ramach projektu uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach warsztatowych/laboratoryjnych na Wydziale Chemii UJ, wcielić się w rolę naukowców i samodzielnie odkrywać tajemnice oraz piękno chemii. Celem projektu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki i zaciekawienie uczniów przedmiotami przyrodniczymi.

W drugim semestrze roku szkolnego 2023/2024 do udziału w projekcie zaproszono 5 szkół podstawowych. 

Szczegóły dotyczące projektu i rejestracji znajdują się na stronie projektu.

Tematy warsztatów dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024:  

I. Tajniki rozdziału mieszanin – podczas tych warsztatów uczniowie będą mieli możliwość zapoznać się z technikami rozdziału mieszanin, które powszechnie stosowane są w laboratoriach badawczych i przemysłowych, a do których sprzęt i niezbędne odczynniki rzadko są dostępne w laboratoriach szkolnych. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z techniką ekstrakcji barwników roślinnych metodą ciągłą, z rozdziałem barwników metodą chromatografii bibułowej i cienkowarstwowej.  

II. Badanie działania emulgatorów – warsztaty te pozwolą poznać uczniom zagadnienia związane z tworzeniem emulsji woda w oleju (w/o) i olej w wodzie (o/w). Uczniowie będą mieli szansę zapoznać się w praktyce z pojęciem fazy zdyspergowanej (fazy rozproszonej) i dyspergującej (fazy ciągłej), stabilizatorem (emulgatorem, substancją powierzchniowo czynną). Emulsje takie znajdują wykorzystanie w przemyśle spożywczym (mleko, masło, majonez), medycznym (maści, pasty) oraz kosmetycznym (kremy, mleczka kosmetyczne). Uczniowie samodzielnie wytworzą wybrane emulsje i zbadają ich właściwości oraz sprawdzą jaki wpływ mają proporcje między składnikami na właściwości układu. 

III. Budowa przestrzenna cząsteczek chemicznych – warsztaty, podczas których uczniowie będą mieli okazje rozwijać swoją wyobraźnię przestrzenną i naucza się wnioskować o właściwościach substancji na podstawie jej struktury molekularnej.  Warsztaty prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych tj. wirtualna rzeczywistość, rzeczywistość mieszana, interaktywne aplikacje komputerowe i rzeczywiste modele cząsteczek. 

Projekt realizowany w latach 2024-2026.

 

Projektu edukacyjny „Odkrywaj z nami chemię” uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa II” nr projektu NdS-II/SP/0079/2024/01, kwota dofinansowania 999 900,00 zł stanowiąca całkowitą wartość projektu.