Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzężenie nanomagnetyzmu molekularnego i termometrii optycznej w kompleksie terbu

W czasopiśmie Angewandte Chemie International Edition opublikowany został oryginalny artykuł naukowy autorstwa członków Grupy Wielofunkcyjnych Materiałów Luminescencyjnych: mgr Jakuba Zakrzewskiego, mgr Mikołaja Żychowicza oraz dr hab. Szymona Chorążego. Publikacja powstała w ramach współpracy z Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Funkcjonalnych Wydziału Nauk Podstawowych i Stosowanych Uniwersytetu w Tsukubie (dr Junhao Wang, prof. Hiroko Tokoro) oraz Zespołem Chemii Fizycznej Ciała Stałego Wydziału Chemii Uniwersytetu Tokijskiego (mgr Yue Xin, prof. Shin-ichi Ohkoshi). W artykule zatytułowanym „Desolvation-Induced Highly Symmetrical Terbium(III) Single-Molecule Magnet Exhibiting Luminescent Self-Monitoring of Temperature” autorzy prezentują materiał molekularny działający jako termometr optyczny, który został otrzymany poprzez post-syntetyczne odwodnienie heterometalicznej sieci koordynacyjnej opartej na kompleksach terbu(III) i jonach heksacyjanokobaltanowych(III). Dzięki kontrolowanej transformacji strukturalnej związanej z usunięciem cząsteczek rozpuszczalnika (wody) powstają unikalne wysokosymetryczne kompleksy terbu(III), [Tb(NC)6]3-, o geometrii pryzmatu trygonalnego. Nowe otoczenie koordynacyjne jonów terbu(3+) prowadzi do wyindukowania silnej anizotropii magnetycznej, która objawia się w zachowaniu typu magnesu jednocząsteczkowego (Single-Molecule Magnet) z imponującą barierą energetyczną sięgającą 594(18) cm-1. Jednocześnie, wysoka symetria i osiowe rozmieszczenie ligandów cyjanowych wokół jonów terbu wzmacnia efekt termometrii optycznej, który oparty jest na temperaturowo zależnym stosunku intensywności pomiędzy gorącymi i zimnymi przejściami elektronowymi tego jonu lantanowca. Co więcej, efekt termometrii optycznej jest obserwowany w szczególności w zakresie temperatur kriogenicznych (poniżej 100 K), co w rezultacie prowadzi do nałożenia zakresu stosowalności skonstruowanego termometru molekularnego z temperaturowym zakresem obserwacji charakterystyk magnetycznych typu Single-Molecule Magnet. Otrzymany kompleks terbu(III) jest zatem pionierskim przykładem sprzężenia pomiędzy nanomagnetyzmem molekularnym a termometrią optyczną – jest to przykład nanomagnesu samomonitorującego swoją temperaturę na poziomie molekularnym. Publikacja, dostępna w formacie open access. Koszty opublikowania w formule otwartego formatu zostały sfinansowane ze środków Wydziału Chemii w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Praca została także oznaczona przez edytorów czasopisma jako Hot Paper.

Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Angewandte Chemie International Edition wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 16.6).

Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202306372