Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spektroskopia ramanowska w diagnostyce dysfunkcji śródbłonka

W czasopiśmie Journal of Medicinal Chemistry wydawanym przez American Chemical Society ukazał się artykuł przeglądowy pt. „Toward Raman subcellular imaging of endothelial dysfunction”, którego autorami są doktoranci i pracownicy Wydziału Chemii: Adriana Adamczyk, Basseem Radwan i prof. dr hab. Małgorzata Barańska oraz Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków: dr Ewelina Matuszyk, Stefano Rocchetti oraz prof. dr hab. Stefan Chłopicki. Praca była współfinansowania w ramach grantu Logic Lab ITN z programu Horizon 2020.

Artykuł podkreśla potencjał diagnostyczny spektroskopii ramanowskiej jednocześnie skupiając się na wykorzystaniu reporterów ramanowskich ­ w badaniach dysfunkcji śródbłonka. Molekularne reportery składają się z grup o powinowactwie do konkretnych organelli oraz części wykazującej sygnał ramanowski w zakresie spektralnym 1800-2800 cm-1 charakteryzującym się brakiem pasm pochodzenia komórkowego. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój techniki stymulowanego rozpraszania ramanowskiego (ang. Stimulated Raman Scattering SRS) pozwalającej na wielokrotne wzmocnienie intensywności sygnału, związki te mogą stanowić czułe narzędzie do spektroskopowego monitorowania markerów rozwoju dysfunkcji i patologii na poziomie pojedynczych organelli. Publikacja dostępna jest w formacie open access.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Journal of Medicinal Chemistry wynosi 200 pkt (Impact Factor czasopisma to 6.205).

Serdecznie gratulujemy!

J. Med. Chem. 2021, 64, 8, 4396–4409