Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

12 badaczy z Wydziału Chemii UJ wśród laureatów konkursów NCN OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS i PRELUDIUM ogłoszonych przez NCN w marcu 2021 r. Konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Kierownikiem grantu PRELUDIUM może być tylko osoba, która nie ma stopnia doktora a temat projektu może, lecz nie musi, być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Listy rankingowe prezentują rekordową od kilku lat liczbę laureatów.

W ramach 21. edycji konkursu OPUS do finansowania zakwalifikowano projekty badawcze kierowane przez:

dr hab. Joannę Lewandowską-Łańcucką, prof. dr hab. Krzysztofa Szczubiałkę, prof. dr hab. Kingę Górę-Marek, dr hab. Szymona Chorążego.

Wśród zakwalifikowanych projektów znalazły się również projekty realizowane w ramach konsorcjów, których kierownikami są: dr hab. Kamilla Małek, prof. UJ (współpraca z Wojskowym Instytutem Medycznym), dr Kamil Kamiński (konsorcjum z Collegium Medicum UJ oraz Wydziałem Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

W konkursie PRELUDIUM20 wśród laureatów znalazły się projekty, których autorami są: mgr Adriana Adamczyk, mgr Magdalena Żarnik, mgr Mikołaj Żychowicz, mgr Paulina Chytrosz, mgr Paweł Pakulski, mgr Aleksandra Jankowska.

W konkursie OPUS złożonych zostało 2314 wniosków, sfinansowanych będzie 417 projektów, w PRELUDIUM – zakwalifikowanych zostało 495 projektów spośród 2217 wniosków.

Serdecznie gratulujemy naszym laureatom!

Pełne listy rankingowe konkursów dostępne są na stronie NCN.

 

Szczegółowa informacja dotycząca zakwalifikowanych projektów:

 • dr hab. Joanna Lewandowska-Łańcucka

W poszukiwaniu rozwiązań dla ograniczeń stosowania temozolomidu w terapii glejaka mózgu.

OPUS 1 524 396 PLN

 • prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka

Przełączalne światłem widzialnym analogi cisplatyny i kompleksy wybranych metali przejściowych - właściwości fotochemiczne i działanie przeciwnowotworowe in vitro.

OPUS 1 655 646 PLN

 • dr Kamil Kamiński

Nowe polikationy o działaniu antymykotycznym – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i spektrum przeciwgrzybicze (konsorcjum: 1. Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii; 2. Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; 3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii).

OPUS 1 426 332 PLN

 • dr hab. Kamilla Małek, prof. UJ

Bariera krew-mózg: Trójwymiarowy model komórkowy oraz jego ocena funkcjonalna z zastosowaniem wieloparametrowej platformy molekularnej (konsorcjum: 1. Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii; 2. Wojskowy Instytut Medyczny).

OPUS 2 846 998 PLN

 • prof. dr hab. Kinga Góra-Marek

Centrum redoks w skali atomowej. Metodologia in situ & operando 2D COS UV-VIS-IR jako narzędzie analizy reaktywnych form przejściowych w katalitycznym utlenianiu parafin.

OPUS 1 998 970 PLN

 • dr hab. Szymon Chorąży

Kompleksy lantanowców funkcjonalizowane cyjanowymi metaloligandami jako luminescencyjne nanomagnesy molekularne wysoce czułe na bodźce chemiczne i temperaturę.

OPUS 1 994 706 PLN

 • mgr Adriana Adamczyk

Reportery ramanowskie jako narzędzie do oceny różnicowania komórek na przykładzie modeli in vitro komórek prekursorowych krwi linii mieloidalnej.

PRELUDIUM 210 000 PLN

 • mgr Magdalena Żarnik

Analiza SAR i synteza rozbudowanych, małocząsteczkowych antagonistów oddziaływania PD-1/PD-L1.

PRELUDIUM 139 710 PLN

 • mgr Mikołaj Żychowicz

Badanie relaksacji magnetycznych indukowanych przez oddziaływania spin-fonon w magnesach jednocząsteczkowych wbudowanych w sieci koordynacyjne.

PRELUDIUM 180 686 PLN

 • mgr Paulina Chytrosz

Modyfikacje powierzchni poliuretanu w kierunku poprawy funkcjonalności stentu przełyku: połączenie badań eksperymentalnych i symulacji MD.

PRELUDIUM 175 930 PLN

 • mgr Paweł Pakulski

Nowe przełączalne materiały molekularne oparte na poli(dioksotiadiazolach) - nowej klasie organicznych cząsteczek z wieloma stanami walencyjnymi.

PRELUDIUM 139 989 PLN

 • mgr Aleksandra Jankowska

Funkcjonalizacja heteroatomowych zeolitów z rodziny MWW o dostosowanej strukturze porowatej dla potrzeb niskotemperaturowej selektywnej katalitycznej redukcji NO amoniakiem (NH3-SCR).

PRELUDIUM 139 900 PLN