Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpływ „efektu uwięzienia” na wynik reakcji katalitycznej

W czasopiśmie Journal of the American Chemical Society (JACS) opublikowany został oryginalny artykuł naukowy członków Grupy Chemii Zeolitów – prof. dr hab. Kingi Góry-Marek oraz dr inż. Karoliny Tarach pt. "Molecular Understanding of the Catalytic Consequence of Ketene Intermediates under Confinement". Publikacja powstała we współpracy z naukowcami z Chińskiej Akademii Nauk (CAS, Innovation Academy for Precision Measurement Science and Technology). Praca dotyczy badań transformacji ketenu będącego kluczowym półproduktem wielu procesów, w wyniku których dochodzi do utworzenia wiązania C-C. W publikacji wykazano, że przekształcenie ketenu w pożądane lub niepożądane produkty pośrednie, zależy od obecności pewnych elementów struktury katalizatorów zeolitowych. Elementy te, poprzez tzw. efekt uwięzienia, umożliwiają powstawanie metastabilnych jonów acyliowych kierujących ścieżkę reakcji do pożądanych produktów z jednoczesnym pominięciem niekorzystnej ścieżki dezaktywacji katalizatora. Tym samym udokumentowano wpływ efektu uwięzienia na katalityczne konsekwencje tworzenia aktywnych związków pośrednich w procesach katalitycznych z wykorzystaniem zeolitów. Publikacja jest dostępna w formacie open access.

Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Journal of American Chemical Society wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 15.419).

Journal of the American Chemical Society 2021, 143 (37), 15440-15452